JURIDIK. I ett nytt ”juridiskt” utspel vill Göteborgs polischef gå emot både FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen genom att införa kollektiv bestraffning – allt för att försöka stoppa Motståndsrörelsen.

Polischefen Erik Nord fortsätter att leka jurist.

Polischefen för Storgöteborg Erik Nord fällde inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg ett antal spektakulära uttalanden. Nord hävdade bland annat att Motståndsrörelsens demonstrationsestetik skulle kunna innebära ett åsiktsbrott i sig, ifall den samlade bilden av demonstrationen skulle ”föra tankarna till Tredje riket” i alldeles för hög utsträckning.

Uttalandet hyllades förstås av Motståndsrörelsens politiska motståndare i regimmedia, om än juridiska experter sågade det. Göteborgspolisen med Nord i spetsen försökte även med föga framgång att dela ut flygblad till demonstrationsdeltagarna, där man gav ”råd” för hur man skulle ”undvika att rapporteras för hets mot folkgrupp”.

Problemet med Nords resonemang är framförallt att brott måste kopplas till en individ som begår brottet. När Nord menar att ”den samlade bilden” av ett helt demonstrationståg enligt en subjektiv bedömning blir för likt en nationalsocialistisk demonstration under Tredje riket, så finns samtidigt ingen individ som begår något brottsligt. Nord medgav även till Nordfront att fenomen som att ”gå taktfast med fanor och sköldar” eller ett ”uniformt beteende” i sig inte är brottsligt och att ”hets mot folk grupp” samtidigt är ett individuellt brott.

Paradoxen i Nords pseudojuridiska resonemang gör förstås att ingen kan dömas i en domstol enligt hans kriterier, då den eventuella åsiktsbrottsligheten är beroende av att andra beter sig på liknande sätt – något en person förstås inte kan hållas juridisk ansvarig för. Detta vill Nord nu råda bot på, efter att ha misslyckats med sin plan att lura in Motståndsrörelsen i den fälla som han gillrat inom det PL24-område som blivit anvisat Motståndsrörelsen för demonstrationen.

— Där ser ju vi att vissa beteende som görs, framförallt av NMR i de här situationerna, innebär ju att man söker ett kollektivt manifesterande av åsikter som var för sig kanske inte når upp till gränsen för ett individuellt straffande av hets mot folkgrupp, men som tillsammans ger sken av att vara en demonstration ifrån 30- 40-talets Nazityskland. Där skulle man kunna tänka sig ett kollektivt ansvar som gör att det blir enklare att fälla folk för brottet hets mot folkgrupp, förklarar en revanschsugen Nord i det senaste avsnittet av Expressens program Brottscentralen.

Den typen av kollektiv bestraffning som Storgöteborgs polischef nu efterfrågar är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, och nationell lagstiftning.

Fjärde Genèvekonventionen (1949), artikel 33, jämställer till och med kollektiv bestraffning med tortyr och terrorism.

Ifall Nord i framtiden kommer att lämna juridiken till jurister och lagstiftning till lagstiftare och istället fokusera på brottsbekämpning återstår dock att se.

Källa:
Polisnotan efter helgens nazistdemonstration: 20 miljoner kronor


  • Publicerad:
    2017-10-04 02:19