Erik Ullenhag, Sveriges integrationsminister, skriver i en ledare som publicerades i DN idag att han vill ”understryka att vi från regeringens sida inte har lämnat vare sig Malmös eller Sveriges judar i sticket”.

Sveriges integrationsminister visar lojalitet till judarna.

Ullenhag skriver angånde påstådda antijudiska attacker att ”det är vedervärdigt att händelser som de i Malmö den senaste tiden inträffar i Sverige 2012″. Åtminstone en av dessa händelser, en påstådd bomb mot Judiska församlingen i Malmö, har visat sig vara bluff.

Ullenhags ledare är ett svar på en annan ledare, skriven av Erik Helmerson, som publicerades i DN den 7/12 där han framför kritik mot att han anser att den svenska staten inte gör tillräckligt för att stötta judarna i Malmö och garantera deras säkerhet. Ledaren består av en lång utläggning om hur utsatt det judiska folket är. Ullenhag instämmer i att det finns mycket kvar att göra för att förbättra tillvaron för den judiska befolkningen i Malmö men han anser samtidigt att en hel del åtgärder redan har vidtagits. Bland annat så har integrationsministern under året haft möten med både den amerikanske rabbinen Andrew Baker som representerade OSSE och Barack Obamas sändebud Hanna Rosenthal.

Ullenhag passar i sin ledare även på att framhäva de enorma summor pengar som regeringen har bidragit med till diverse antisvenska projekt och organisationer. Bland annat så beviljades i 2012 års budget att de judiska församlingarna i Sverige skulle motta 4 miljoner kronor enbart till extra säkerhetsåtgärder. Regeringen har även beviljat Svenska kommitén mot antisemitism en halv miljon kronor för att möjliggöra genomförandet av en utbildningssatsning om antisemitism och islamofobi som främst riktar sig till högstadielärare och annan skolpersonal i Malmö. Även den så kallade teskedsorden har fått en miljon kronor i bidrag beviljat för genomförandet av den så kallade kungälvsmodellen för att motverka så kallad främlingsfientlighet och andra former av intolerans i skolan.

Varken Erik Ullenhag eller Erik Helmerson verkar dock vara nämnvärt intresserade av att skydda den svenska befolkningen i Malmö.


  • Publicerad:
    2012-12-08 18:19