MASSINVANDRING. Regeringen har lagt fram ett förslag om att kraftigt sänka ersättningen för kommunerna som tar emot så kallade ensamkommande flyktingbarn. Motiveringen till detta är att få de redan hårt ansatta kommunerna att vaska fram fler billiga boenden, istället för att placera “barnen” på dyra HVB-hem.

Efter den rekordstora massinvandringen hösten 2015 stod det klart att många av Sveriges kommuner inte längre klarar av trycket av att ta emot alla lyckosökande migranter. Regeringen löste detta med att höja ersättningen till kommunerna samt att införa en ny lag som tvingar alla kommuner att ta emot ensamkommande ”flyktingbarn”. Detta har i sin tur lett till att kommunerna i många fall upplåtit dyra HVB-hem till “barnen”.

Regeringen vill dock råda bot på detta och planerar nu att sänka ersättningen till Sveriges kommuner för att på så vis tvinga dem att skaffa fram fler billiga boenden för “ensamkommande barn och unga”.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att detta förslag kan resultera i besparingar som handlar om mångmiljardbelopp för staten.

— Anledningen till att vi gör det är att vi ser att de pengarna i dag används till sådant som vi inte har så stor nytta av. De som bedriver hem har kunnat ta väldigt bra betalt, samtidigt som vi ser att behoven är väldigt stora på andra områden, till exempel i skolan, säger hon.

Oavsett om “barnen” bor på ett stödboende eller ett HVB-hem är tanken att ersättningen för ett “barn” sänks från 1 900 till 1 350 kronor per dygn. Sänkningen är till för att sätta press på kommunerna till att starta upp fler billiga stödboenden och inte slentrianmässigt placera dem i dyra HVB-hem. Hittills har staten tvingats betala för dessa boenden, oavsett hur mycket det än har kostat.

För ”barn” som fyllt 18 år och tillskansat sig uppehållstillstånd sänks ersättningen till 750 kronor per dygn. De som inte har fått uppehållstillstånd och fyllt 18 år kommer att flyttas till vanliga asylboenden där ersättningen uppgår till 350 kronor per dygn. I dagsläget kan personer ändå upp till de fyllt 21 år bo kvar på boenden som är avsedda för “ensamkommande barn”.

Enligt en prognos gjord av Migrationsverket i februari kommer kommunerna att få 28 miljarder kronor i ersättning för “ensamkommande flyktingbarn” under 2016.

Om de nya reglerna klubbas igenom i höst kan de komma att börja gälla från den 1 januari nästa år. Många kommuner sitter i dagsläget fast i långa kontrakt med HVB-hem, vilket kan leda till att kommunernas redan hårt ansatta ekonomi kommer att påverkas ännu mer i form av höga kostnader under en övergångsperiod.

— Vi vet inte exakt vilka belopp det är, men det är miljardbelopp för kommunsektorn, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Källa:
Nya regler för ensamkommande miljardsmäll för kommunerna


  • Publicerad:
    2016-06-23 19:40