UTRIKES. Estland har nu tagit emot sina första omplacerade ”kvotflyktingar”. Det handlar om endast sju personer som myndigheterna garanterar är ”ofarliga”.

Det är en irakisk familj, en syrisk man och en man från Jemen som omplacerats från Grekland. Intresset för de nyanlända sägs ha varit stort, men också till stor del fientligt. Motståndet mot främlingsinvasionen bedöms t.o.m. vara starkare i Estland än i Finland. Det har ordnats flera demonstrationer mot muslimer och rasfrämlingar och landets enda flyktingförläggning har utsatts för mordbrand.

Därför har inrikesministeriet heller inte gett ut detaljer om var flyktingarna kommer att bo, men de är noga med är att berätta hur väl utvalda personerna är och hur noggrannt myndigheterna har utrett deras bakgrund.

Estland har lovat ta emot 550 av de 160 000 ”flyktingarna” från Grekland och Italien som EU i höstas beslöt att omplacera. Nästa grupp antas bestå av 13 personer som håller på att bakgrundsgranskas. Det rör sig om tre familjer och en person som kommer ensam. Regeringen har gång på gång klargjort att de kommer att anlända i små grupper under en tvåårsperiod och att de ”inte utgör ett hot”.

För några veckor sedan godkände parlamentet lagförändringar som kräver att alla ”flyktingar” lär sig estniska och genomgår ett ”integrationsprogram”. De måste också lova att acceptera Estlands lagar och kultur. Programmet i sig är inte så kontroversiellt, men flera sakkunniga på internationell rätt menar att ”asylrätten” egentligen inte får begränsas med villkor.

Källa:
Estland tog emot sina första flyktingar – sju personer omplacerade från Grekland


  • Publicerad:
    2016-03-30 18:15