INRIKES. Länstidningen Södertälje behandlar hur de omtalade grova våldsbrotten begångna av unga rasfrämlingar mot svenska ungdomar diskuteras i och kring riksdagen. Bakgrunden till de nedan framförda synpunkterna är att polis och socialtjänst inom kort kommer att delta i en utfrågning i justitieutskottet och socialutskottet angående åtgärder mot ”ungdomsrånen”.

Rikspolischefen Anders Thornberg bedyrar att polisen bedriver ett hårt arbete för att stävja den svenskfientliga brottsligheten. Han lyfter särskilt fram identifieringen av typer av platser – som köpcentra, busstationer och så vidare – som rånen äger rum på. Han ser gärningsmän i icke straffmyndig ålder som ett hinder för en utveckling där brottsligheten minskar. I Region Syd till exempel känner polisen till runt 80 unga under straffmyndig ålder som begår grova brott av typen personrån, utpressning och narkotikabrott och rikspolischefen framhåller att brotten på något sätt måste beivras. Thornberg menar att den ökade frekvensen av orosanmälningar till socialtjänsten gjorda av polisen är en utveckling i rätt riktning.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) tror däremot mer på insatser mot rånarnas familjer. Han betonar att vissa unga brottslingar kan behöva tvångsomhändertas av sociala myndigheter i högre grad än vad som idag är fallet. Han påpekar även att det måste ske tidigt i den unge brottslingens bana.

För Johan Forssell (M) och Adam Marttinen (SD), rättspolitiska talesmän i sina respektive partier, är tvångsflytt av den unge brottslingen till en helt ny miljö ett måste.

SD önskar sänka straffmyndighetsåldern till 13 år samt radikalt förändra den så kallade ungdomsrabatten för unga kriminella.

Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiets företrädare i justitieutskottet, är emot påföljder såsom tvångsomhändertaganden och inlåsning med hänvisningen att åtgärder – obekant vilka – måste sättas in ännu tidigare i den unge brottslingens liv för att ha avsedd verkan.

Ingen av ovan nämnda politiker och tjänstemän ser ett samband mellan etnicitet och ungdomsbrottslighet. Inte någon av dem ser massinvandring som en förklaring till brottsligheten eller utvisningar och repatriering som lösningar till problemen den skapar.

Källa:
Länstidningen Södertälje 14/2, sida 12


  • Publicerad:
    2020-02-24 19:35