TERRORISM. Under dagen hölls den förberedande rättegången där tre finländska medborgare åtalas bland annat för att ha planerat att strida för en terrororganisation i Syrien. Enligt Skyddspolisen har ett 80-tal personer rest från Finland till främst Syrien, de flesta för att delta i strider.

De nu aktuella brotten ska ha begåtts i årsskiftet 2012-2013, då de tre åtalade männen bland annat ska ha skaffat sig bilar och utrustning för sin resa. Alla åtalas för att ha planerat brott i terroristiskt syfte då målet ska ha varit att delta i strider för en terrororganisation i Syrien.

Statsåklagare Raija Toiviainen anser även att en av männen utbildat andra i hur man begår terrorbrott och att en annan har försökt rekrytera fler till verksamheten som ska ha finansierats genom ekonomisk brottslighet, som behandlas som en separat rättsprocess innan själva terrormålet kommer upp i tingsrätten. Den egentliga rättegången i det nu aktuella målet inleds i mitten av november och fallet antas vara färdigbehandlat före jul.

Centralkriminalpolisen, som utrett de misstänkta brotten, har berättat att männen grundade en hjälporganisation, som ska ha varit en täckmantel för deras resa till Syrien. De tre åtalade ska också ha rest till Syrien i juni 2013. De greps året därpå, alla i eller i närheten av huvudstadsregionen.

Lars Sundström, chef för terrorism- och extremismenheten vid Skyddspolisen, säger att man känner till att ett 80-tal personer de senaste åren har rest till främst Syrien från Finland. Av de här personerna ska ett tjugotal ha återvänt tillbaka till Finland. Skypo vet är att de deltar i IS-verksamhet och får utbildning i terror-verksamhet.

Sundström säger att om man har deltagit i terroristisk verksamhet i IS led och radikaliserats ännu mer, så är det tyvärr så att det kan utgöra en risk för den stat man återvänder till, och att Skypo vet att det finns radikala nätverk i Finland som de dras med i. Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen, sade förra året att i förhållande till andelen muslimer som bor i landet är antalet muslimer som rest för att strida för Islamiska staten störst i världen.

Enligt en ett år gammal rapport, gjord vid Helsingfors universitet på uppdrag av statsrådet, hade majoriteten av de krigare som rest från Finland anslutit sig till IS. På europeisk nivå har det under senaste åren uppskattningsvis 5 000 unga muslimer anslutit sig till jihadistgrupper.

Forskaren Karin Creutz, som intervjuat familjemedlemmar och vänner till flera av de som rest till Syrien, har tidigare berättat för Svenska Yle att de radikaliserade muslimerna till största del består av unga män. En del är kvinnor, varav de flesta av dem unga fruar som reser med sina män.

Då forskarna undersökt vad som drivit dem till radikalisering har bland annat den islamfientliga världspolitik, värdlandets hårdare attityder mot muslimer samt ”rasism” i vardagen, i politiken och medier i Finland kommit på tal.

Källa:
Skypo: 80 har rest från Finland för att delta i terrorverksamhet utomlands


  • Publicerad:
    2017-11-07 21:30