MASSINVANDRINGEN. Ett år har passerat sedan Sverige drabbades av en ovanligt stor massinvasion av rasfrämlingar. Nu storsatsas det på att ge utlänningarna uppehållstillstånd och Arbetsförmedlingen nyanställer för att kunna erbjuda främlingarna så kallade etableringsinsatser.

Rekordmånga främlingar ges uppehållstillstånd och erbjuds etableringsinsatser.

Rekordmånga rasfrämlingar ges uppehållstillstånd och erbjuds etableringsinsatser.

För ett år sedan drabbades Sverige av en ovanligt stor massinvasion av rasfrämlingar som tog sig in i vårt land och sökte asyl. Nu satsas det stora summor pengar på att ge uppehållstillstånd och erbjuda alla dessa nyanlända utlänningar så kallade etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen.

Insatserna består bland annat av att under två år erbjuda utlänningarna svenskaundervisning för invandrare (SFI), praktik och annan ”hjälp” för att sedan förmå dem att söka förvärvsarbete.

Man ser nästintill en fördubbling av antalet personer som skrevs in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag under september jämfört med i våras. Att ökningen av deltagare sker nu under hösten beror på att många av dem som sökte asyl i Sverige förra året nu ges uppehållstillstånd i landet.

— Vi räknar med att det kommer vara så här hög takt det kommande året, säger Roy Melchert som är enhetschef för integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Överbelastningen är stor och därför satsar nu Arbetsförmedlingen stora summor pengar på att nyanställa hundratalet handläggare och tolkar varje månad, året ut, samt att de söker fler lokaler.

— Vi behöver fler handläggare som kan ta emot personerna, vi behöver se till att vi har lokaler, tolkar tillgängliga, så för oss innebär det en uppskalning av vår verksamhet, säger Melchert.

Melchert räknar med 90 000 inskrivna inom ett år vilket kan jämföras med de drygt 60 000 som är inskrivna idag och låter hälsa att det finns utrymme i budgeten för denna storsatsning.

— För oss innebär det att vi måste utöka vårt arbete väldigt mycket och vi har vetat om att det här skulle komma för det finns ju en fördröjning av effekten. De som kom till Migrationsverket som asylsökande under 2015 kommer ju till oss i år och framåt med uppehållstillstånd, säger han.

Källa:
Kraftig ökning av nyanlända hos Arbetsförmedlingen


  • Publicerad:
    2016-11-08 19:20