EU. Kritisera Muhammed förbjudet men håna Jesus tillåtet. ECHR börjar ge oss selektiva blasfemi-liknande lagar.


Piss Christ, ett krucifix nedsänkt i en tank med ”konstnären” Andres Serranos urin anses vara stor konst; men att beskriva vissa fakta om Muhammed är brottsligt.

Två nyligen klubbade domslut visar att Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) har allvarliga strukturella defekter i fråga om allmänna mänskliga rättigheter, skriver John Laughland, filosofie doktor vid Oxford i en debattartikel i ryska RT.

Den 25 oktober dömde ECHR till förmån för österrikiska staten mot ”fru E.S.” som hon kallas i media. Hon hade åtalats för att år 2008 ha uttryckt att muslimernas profet Muhammed ”var en pedofil” eftersom han gifte sig med en sexårig flicka.

Kvinnan hävdade att straffet hon fick för detta kränkte hennes rättigheter att uttrycka sig fritt, som denna rättighet stipuleras i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, avsnitt 10.

Domstolen dömde mot henne till fördel för österrikiska staten, som tidigare hade dömt henne för uppvigling av religiöst hat.

Den 17 juli år dömde samma domstol till fördel för medlemmarna i det ökända politiska rockbandet Pussy Riot mot den ryska staten. Ryssland dömde bandmedlemmarna för att ha uppviglat till religiöst hat genom att framföra en ”punk-bön” i Kristus Frälsares katedral i Ryssland år 2012.

Två domar fälldes mot ryska staten på grundval av samma artikel 10, med vilken domarna senare sade inte kunde skydda fru E.S.

I Pussy Riot-fallet fann domstolen att punk-kvinnornas yttrandefrihet kränktes av Ryssland, med hänvisning till artikel 10.

Dubbla måttstockar
Domsluten innebär att enligt EU är det tillåtet att förolämpa den kristna religionen, men inte den muslimska. De dubbla måttstockarna för olika folkgrupper kan knappast bli tydligare än såhär, skriver Laughland.

Ännu värre, skriver han, är att ECHR har dömt E.S. på grundval av rädsla för muslimer. I flera stycken i domslutet försvarar domstolen Österrikes dom mot kvinnan i mål och syfte att bevara den ”religiösa freden”.

Detta kan inte betyda något annat än att denna fred kan hotas av muslimer om österrikare ”förolämpar” islams profet. Därmed misslyckas domstolen med sin främsta uppgift som är att upprätthålla yttrandefriheten när hot om våld riktas mot medborgarna, skriver Laughland.

Domslutet är ännu mer motbjudande när man betänker att fru E.S. diskuterade fakta, menar Laughland. Den österrikiska domstolen beslöt att det faktum att Muhammed gifte sig med en sexåring och började ha samlag med henne när hon var nio år, inte rättfärdigade E.S. att kalla honom för pedofil.


Pussy Riot i en nyligen återupptäckt porrpolitisk videomanifestation. Notera den ”etniske” mannen i bakgrunden.

Beträffande Pussy Riot gällde åtalet en handling som endast syftade till att chockera, som inte innehöll någon saklig kritik mot kristendomen eller Jesus Kristus. Därmed är det troligare att Pussy Riot verkligen uppviglade till religiöst hat, medan det innebär ett spekulativt steg att påstå att fru E.S. hade uppviglande syfte.

Hatfakta förbjuds
Åtalet mot E.S. liknar alltså fall som gäller det som i folkmun kallas hatfakta, alltså fakta som inte får yttras eftersom sanningarna anses utgöra hets mot folkgrupp när de yttras. Ett uppmärksammat fall i Sverige var en man som dömdes till böter för att ha skrivit sanningen att svarta afrikaner har lägre (generell) intelligens och högre (generell) testosteronnivå än svenskar. Det är visserligen sant, men fick inte yttras.

Lars Vilks hade ett närmast informellt möte på ett café där han hade några ritade rondellhundar föreställande Muhammed. Nästan tio år tidigare drog Elisabeth Ohlson Wallins tolv fotografier i utställningen Ecce Homo ut på turné genom Sverige, där Jesus bland annat framställdes som AIDS-sjuk bög med läderbögsvänner. Vilks fick en dödsdom över sig av muslimer och tvingades få livvakter dygnet runt. Ohlson Wallin fick verbal kritik men mest hyllningar. Även en del präster försvarade henne och ansåg att bilderna på ett bra sätt visade Jesus karaktär — han vände sig ju i Bibeln till de utstötta och svaga.

Den juridiska situationen vid ECHR är sämre än i exempelvis USA, skriver Laughland. Det beror på att majoriteten av domarna vid ECHR inte har erfarenhet som domare. Ofta saknar de helt juridisk erfarenhet, då domstolen främst består av gamla regeringstjänstemän. Det innebär att de kommer till jobbet med en politisk bakgrund och ofta har en politisk agenda som styr deras handlingar. Som exempel anför Laughland en kvinna som lovade att som nyvald domare i ECHR implementera ”progressiv policy” i domstolen.

Skäl att stänga ECHR
Kontentan av ECHR:s domslut är enligt Laughland följande:

1) Den typ av religiösa ”rättigheter” som domstolen har avhandlat är inte grundläggande mänskliga rättigheter som Europakonventionen år 1950 avsåg behöver skyddas gentemot diktatoriska stater, anser Laughland. Istället är de livsstilsval. Domstolen låter dessa övertrumfa yttrandefrihetsrätten.

2) Det faktum att dessa domslut drivits igenom av ECHR innebär att vi lever under en domstolsregering — icke valda domare som skapar lagar istället för att valda politiker gör det.

3) Om ECHR fortsätter på samma väg som de har gjort under i flera årtionden kommer Europa i praktiken att ha lagar som förbjuder blasfemi mot islam men inte mot kristendomen. Detta innebär att domstolen förråder sitt syfte att agera för universella intressen.

Under sådana omständigheter bör ECHR avskaffas, avslutar John Laughland.

Källor:
ECHR twisted logic: You can insult Christian but not Muslim religion
”IQ-målet”: Fakta är kränkande enligt åklagare
Straffbart att konstatera att svarta har lägre genomsnittlig IQ


  • Publicerad:
    2018-11-11 18:55