EUROPA. Enligt EU-domstolen får inte medlemsstater massövervaka sina medborgare utan anledning. Detta efter en stämning från två organisationer som säger sig ta vara på EU-medborgares integritet.

I början av året lämnade EU-domstolen in ett yttrande om att det inte ska vara tillåtet av medlemsstater att massövervaka sina medborgare, skriver Sweclockers. De största argumenten var att individens personliga integritet och rättigheter bör stå över säkerhetsfrågorna samt att utlämning av personliga data inte ska tillåtas ens när det handlar om nationell säkerhet.

Nu rapporterar CNBC att ett sådant beslut är fattat. Beslutet har sin grund i ett flertal stämningsansökningar av organisationerna Privacy International och La Quadrature du Net, vilka lyfter fram flera fall där individens integritet kränks i Storbritannien, Frankrike och Belgien.

Generella och kritiklösa överlåtelser eller bevarande av trafik-data och plats-data är emot EU:s lagar. Men i situationer där en medlemsstat står framför ett seriöst hot på nationell nivå som visar sig vara genuin och närvarande eller förutsägbar, då kan den medlemsstaten inskränka från den plikten för att se till att man håller datan konfidentiell som relaterar till elektronisk kommunikation.

EU-domstolen menar att generell insamling av data som saknar motivering är mot EU:s lagar, men de lämnar också en lucka öppen för undantag. Den typen av insamling av data kan tillåtas om det finns ett allvarligt hot mot nationell säkerhet, då kan medlemsstaterna tillåtas att samla in data om misstänkta hot.

Dagens beslut förstärker lagen I EU. I dessa turbulenta tider är det här en påminnelse om att ingen regering ska stå över lagen. Demokratiska samhällen måste ge begränsningar och kontroll på övervakningen inom vår polis och underrättelsetjänster. Samtidigt som polisen och underrättelsetjänsterna spelar en väldigt viktig roll i att bevara säkerheten”, kommenterar Caroline Wilson Palow från Privacy International.


  • Publicerad:
    2020-10-10 11:00