JUDISK MAKT Baserat på en rapport från unionens Byrå för grundläggande rättigheter – där data kring ”antisemitism” befinns vara bristfälliga – rekommenderar EU medlemsländerna att stifta lagar till judars beskydd.

En föga förvånande nyhet är att regimstyrda Svenska Yle rapporterar att ”antisemitismen” i Europa ökar, och så i synnerhet på internet. Ett exempel på detta, menar man, är de cirkulerande teorierna om att ”judar skulle ligga bakom coronapandemin”.

I samma anda uppmanar EU sina medlemsländer att ”ta tag i antisemitismen”. För att motivera sin uppmaning lutar man sig mot en rapport som EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) släppte den 3 november. I rapporten anser fastslås något motsägelsefullt att ”hatbrotten mot judar ökar” – samt att befintliga data kring ”antisemitism” är ”bristfälliga”. Det är på basis av denna kluvna rapport som EU nu förordar politiska beslut i medlemsländerna om beskydd av Europas judar.

FRA-chefen Michael O’Flaherty kommenterar unionens rekommendation med följande ord:

Antisemitism är fortfarande ett stort problem i våra samhällen. Coronapandemin och Rysslands aggression mot Ukraina gav ännu mer bränsle åt hatet.

Nästa FRA-undersökning om antisemitism är redan schemalagd – till 2023.