STOREBROR. I läckta dokument från den europeiska unionen har det framkommit att man i framtiden vill att polisen genom fjärrstyrning ska kunna stänga av din bil.

Läckta dokument visar att europeiska unionen vill att alla nya bilar förses med en funktion som gör det möjligt för polismakten att kunna stänga av tändningen och bränsletillförseln på flyende bilar. Allt ska skötas med fjärrstyrning från ett särskilt kontrollrum.

”Projektet bygger på en teknisk lösning som blir inbyggd i alla bilar som kommer in på den europeiska marknaden”, står det i ett av de läckta dokumenten. Det europeiska nätverket för brottsbekämpningsteknik jobbar just nu på den ny tekniken som man uppskattar ska vara färdig att använda år 2020.

I dokumenten framgår det att fjärravstängningen av fordon är ett av huvudmålen i ett ökat sammarbete inom brottsbekämpning i hela EU.

Källa:
EU’s secret plan to put ’stopping’ devices on cars


  • Publicerad:
    2014-01-30 18:15