EU. Europeiska kommissionen har tagit fram en rapport där man föreslår ”demokratisk intervention” och deplattformering för att stoppa ”högerextrema memer”.

Europeiska kommissionen har tagit fram en rapport med rubriken ”It´s not funny anymore. Far-right extremists use humor” där man går igenom den så kallade extremhögerns memer. Rapporten kan ses som humor i sig då syftet bland annat är att avkoda memerna för att sedan informera de humorlösa EU-byråkraterna om vad ”extremhögerns” humor handlar om. Man informerar även om att ”humor aktiverar förtryckta känslor, frigör hämningar och möjliggör ett omedelbart och spontant utbyte av känslor” samt att det ger ”perspektivförändringar” och stärker den egna gruppen.

Att den vita gruppen i Europa ska aktivera förtryckta känslor, frigöra hämningar, få nya perspektiv och bli starkare är något som EU uppenbarligen inte eftersträvar. Ett annat syfte med rapporten är nämligen att förhindra memerna överhuvudtaget. I rapportens rekommendationer framgår att man anser att deplattformering är en bra väg framåt för ”att begränsa en individs eller grupps möjlighet att dela information och idéer till en större publik”.

Man ska även arbeta med vad man kallar för ”demokratisk intervention”, vilket innebär att man vill understödja att ”unga människor identifierar potentiellt skadligt och hatiskt innehåll” för att sedan ”debunka” innehållet online med hjälp av betrodda ”sociala medier-influencers och progressiva communities”.

I klarspråk innebär demokratisk intervention alltså att kritiska röster deplattformeras samtidigt som mer lojala element understöds/finansieras för att tillsammans med kändisar lyfta fram ”rätt” sorts information på forum och communities där enbart de rättrogna får finnas.

”Högerextremister” definieras i rapporten som såväl kulturella som etniska nationalister, varav den förstnämnda definitionen även innefattar Sverigedemokrater, samt sådana som förespråkar ”en starkare stat med hårdare straff för brott”.


  • Publicerad:
    2021-07-28 20:50