TYSKLAND. Traditionsenligt samlades tyska och europeiska nationella i Dresden för att genomföra en minnesmarsch helgen innan årsdagen av förintelsen av staden och dess invånare mellan den 13-15 februari 1945. En partimedlem i Motståndsrörelsen deltog i marschen privat i egenskap av svensk nationalist.

Över 600 lokala nationella tyskar, samt kamrater från sex europeiska länder, följde den nationalistiska veteranen Maik Müllers inbjudan att delta i den traditionella minnesmarschen i Dresden. Müller besökte ifjol i egenskap av ledare för en delegation från Junge Nationalisten Motståndsrörelsens demonstration i Finland för firandet av 100 års självständighet.

Dresdenmarschen genomförs varje år för att hedra de minst 200 000 barn, kvinnor och flyktingar som omkom i eldstormarna. Dresden var en av Europas mest betydelsefulla kulturstäder som helt saknade militär betydelse. Ändå gick staden under i ett hav av eld orsakat av de fria folkens fiender i slutet av andra världskriget.

Att fienden fruktar det nordiska uppvaknandet även i Tyskland syntes tydligt då jag som enda deltagare i demonstrationen blev åsiktsregistrerad av mycket otrevliga statslakejer. Det var ett enormt polispådrag med troligen fler poliser än demonstranter på plats. Till tonerna av Richard Wagners symfonier som dånade ur ett fordon med stora högtalare marscherade de nationella in mot stadens centrum. Wagners vackra musik överröstade det fåtal motdemonstranter, bestående av självhatande folkmordsförespråkare, som bland annat ropade ”mormor, morfar och Hans Peter var inga offer, de var skyldiga“.

Efter cirka två timmar anlände man så till Dresdens största park dit många tyskar förgäves sökte skydd från eldstormarna. Där stannade marschen och man ställde sig disciplinerat upp för att lyssna på tal. Sådana hölls bland annat av nationalistpartiet NPD:s europaparlamentariker Udo Voigt och kamrater från Tjeckien, Spanien och Frankrike.

Bild: Dresden-Gedenken.

Delegationen från Frankrike skänkte i slutet av talet som en symbol för det europeiska brödraskapet en trikolor till tyskarna som användes av den franska hären under det senaste förödande kriget mellan dem. Avslutningsvis stämde deltagarna upp i allsång till den tyska nationalsången ”Deutschland über alles“. Demonstrationen kunde genomföras utan incidenter och deltagarna svor att hålla minnet av Dresden som en symbol för den liberala demokratins hat och folkmordsagenda mot de fria folken i världen levande. Detta gör vi genom att berätta vad som skedde där till de som är omedvetna om att samma krafter som då fortfarande är drivande i försöket att förinta Europa och den vita världen.

/Erik

Se film från årets Dresdenmarsch här:


  • Publicerad:
    2018-02-13 23:38