NORGE. Anders Behring Breivik anklagar den norska staten för att bryta mot de ”mänskliga rättigheterna” då de hållit honom fängslad i isolering. Nu har hans överklagan till Europadomstolen avslagits.

Anders Behring Breivik, som numera heter Fjotolf Hansen och fängslades efter att ha sprängt en bomb i regeringskvarteret i Oslo samt ha skjutit ihjäl 69 personer på ön Utøya, stämde den norska staten den 1 juli 2015 för brott mot mänskliga rättigheter på grund av hans fängelseförhållanden.

Den 15 mars togs ärendet upp i tingsrätten i Oslo och den 20 april föll domen som konstaterade att Breiviks fängelseförhållanden är omänskliga och förnedrande och att de strider mot artikel tre i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Domen överklagades och i mars i år avkunnandes domen från hovrätten, vars bedömning gick tvärt emot tingsrätten och man friade den norska staten på alla punkter. I domen stod det:

Hovrätten konstaterar att Anders Behring Breivik inte utsätts eller har utsatts för tortyr, eller omänsklig och förnedrande behandling.

Kammarrättens bedömning, som låg till grund för domen, var att även fast Breiviks inspärrning på en avdelning med särskilt hög säkerhet inneburit visst lidande har den varit nödvändig. Man skrev följande:

Att vara inspärrad på en avdelning med särskilt hög säkerhet innebär en del lidande och förnedring. Det framkommer dock att särskilda säkerhetsåtgärder kan vara nödvändiga. Detta gäller särskilt vissa farliga fångar, till exempel för att förhindra flykt eller våld eller störningar i fängelset. Isolering från andra intagna i kombination med sträng kontroll är exempel på sådana säkerhetsåtgärder.

Behring Breivik överklagade hovrättens dom till Europadomstolen i Strasbourg som nu har valt att avslå hans överklagan. Vidare säger domstolen att beslutet är ”slutgiltigt”. I ett pressmeddelande skriver domstolen: ”I sitt beslut fann domstolen att dess granskning av ärendet inte avslöjade några överträdelser av konventionen och avslog ansökan”.

Källa:
Breiviks anke avvist i menneskerettsdomstolen


  • Publicerad:
    2018-06-21 11:20