MASSINVANDRINGEN. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter menar att Sverige har alldeles för strikta metoder för att åldersbedöma skäggbarn.

Sverige får nu kritik av Europarådet som anser att landet förlitar sig alldeles för mycket på medicinska åldersbedömningar när det kommer till skäggbarn. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks, menar istället att man borde förlita sig på psykologer när det kommer till åldersbedömningar.

— Sverige har varit ganska generöst mot flyktingar och asylsökande, men det här nödläget som infördes för fler år sedan behövs inte längre och ni kan återvända till er traditionella, bättre politik mot flyktingar och asylsökande, säger Muižnieks till TT.

Han berömmer visserligen att Sverige tog emot så många rasfrämlingar under hösten 2015, men han menar bland annat att landet har alldeles för strikta regler gällande familjeåterföreningar. Gällande utvisningarna av skäggbarn till Afghanistan menar Muižnieks att en utvisning endast kan genomföras om det finns ett ”familjenätverk” som tar emot dem.

Nils Muižnieks uttrycker också en oro över att skäggbarnen kan utsättas för människohandel i Sverige då en stor andel av dem försvinner när de får avslag på sin asylsökan.

– Ungdomarna riskerar att bli offer för människohandel och utnyttjas på olika sätt. Jag hoppas att era lokala myndigheter, tillsammans med de nationella och Barnombudsmannen, samlas kring hur man identifierar och spårar barnen, säger han.

Källor:
Europarådet kritiserar Sverige för åldersbedömningarna
Sveriges flyktingpolitik får kritik


  • Publicerad:
    2018-02-16 16:30