UTRIKES. Europarådet har antagit en resolution om att medlemsstaterna ska informera medborgare om att de inte kan tvingas vaccinera sig.

Den 27 januari antog Europarådet en resultion som slår fast att vaccination inte ska vara obligatorisk för medlemsstaternas medborgare. Detta kommer samtidigt som vissa stater beslutat att införa vaccinationspass, som i exempelvis Danmark är tänkt att påverka vad medborgare får och inte får göra.

Även Sveriges regering har flaggat för att någon form av vaccinationsintyg ska införas, dock än så länge utan att vara kopplat till några åtgärder.

Enligt resolutionen ska medlemsstaterna dessusom informera sina medborgare om att de inte ska kunna tvingas vaccinera, vare sig med politiska eller sociala medel eller på något annat sätt. Dessutom står det i resolutionen att staterna ska säkerställa att ingen person, som väljer att inte vaccinera sig, utsätts för någon form av diskriminering.

Resolutionen är inte juridiskt bindande, men enligt Nya Tider följs en mycket stor del av de resolutioner Europarådet antar.


  • Publicerad:
    2021-02-13 00:10