LULEÅ. Norrbottens islamiska center har fått klartecken av kommunens tjänstemän till ett moskébygge i Luleå. Det är dock inte helt klart med finansieringen ännu.

Norrbottens islamiska center (NIC) har tidigare fått markanvisning för ett planerat moskébygge i Luleå men den gången blev bygget försenat och tiden för markanvisningen gick ut. Nu har dock NIC på nytt fått klartecken av kommunens tjänstemän och ifall bygget blir av så kommer det bli Europas nordligaste moské.

SVT Norrbotten intervjuade Agse Dunyar från NIC och frågade ifall de hade finansiering för projektet på vilket Dunyar svarade:

— Det kan man säga. Vi har skickat till fyra olika fonder som vi har fått muntliga positiva besked från och därför vågar jag inte säga att vi har fått det innan det finns på papper.

Vilka fonder detta gällde nämnde inte Dunyar men tidigare har många moskébyggen i Sverige helt eller delvis finansierats av Saudiarabien.

På måndag kommer kommunstyrelsens arbetsutskott ta beslut i ärendet.

Källa:
Nu kan moskén byggas


  • Publicerad:
    2017-03-23 15:00