HÄLSA. En ny rapport visar att övervikt och matsmältningsproblem har blivit vanligare bland europeiska barn. Detta är oroväckande anser en professor vid Insbrucks medicinska universitet.

overvekt-640x375

Enligt rapporten ”Paediatric Digestive Health”, som gjorts på uppdrag av Unites European Gastroenterology (UEG) är vart tredje europeiskt barn överviktig. Utöver övervikt och fetma, kämpar europeiska barn också med tarmsjukdomar och leversjukdomar.

Herbert Tilg, professor vid Insbrucks medicinska universitet, kommenterar resultaten:

— Det är väldigt illa ställt med barnhälsan i Europa. Detta är extremt oroväckande och visar att det finns ett akut behov för ändring och investeringar i behandlingen av matsmältningssjukdomar hos barn.

Läakren och forskaren vid Folkhälsoinstitutet i Norge, Merete Eggesbø, säger till NRK att det rör sig om allvarliga sjukdomar som påverkar livskvaliteten hos de drabbade. Vissa kan också leda till cancer, tillägger hon. Vad gäller orsaken pekar hon bland annat ut kosthållning och miljögifter.

— Vi vet inte säkert vad grunden till detta är, men kosten och miljögifter som PCB, bly och kvicksilver antas spela stor roll.

Enligt Eggesbø ska de också ha noterat en förändring i tarmfloran hos barn, något som de menar kan vara en bidragande orsak. Detta kan också skyllas på bland annat miljögifter, säger Eggesbø.

Professor Berthold Koletzko är president i ESPGHAN, en organisation för att främja barnhälsan i Europa, skriver i rapporten att kosthållningen är viktig redan under graviditeten och amningen, samt att rätt kost i ung ålder kan reducera riskerna för övervikt senare i livet.

Källor:
Europeisk barnehelse i fritt fall
Slår alarm om barnehelse i Europa


  • Publicerad:
    2016-05-31 14:50