EUROPA Europeiska centralbanken trippelhöjer styrräntan med 0.75 punkter. Höjning är den största i bankens historia och sker för att bekämpa inflationen.

Under torsdagen har Europeiska centralbanken (ECB) beslutat att höja styrräntan med 0.75 procent. Höjningen är den högsta någonsin och gör att räntan landar på 1,25 procent.

”Baserat på den aktuella bedömningen räknar ECB-rådet med att över ett antal kommande sammanträden höja räntorna ytterligare för att dämpa efterfrågan och skydda mot risken för en ihållande uppväxling i inflationsförväntningarna”, skriver centralbanken i ett pressmeddelande.

ECB reviderar också sina inflationsprognoser radikalt. Tidigare beräknade man att den skulle landa på 6,8 procent i år, men nu revideras prognosen till 8,1 procent. Enligt centralbanken kommer inflationen nästa år att landa på 5,5 procent och 2024 på 2,3 procent.

ECB har till skillnad från många andra centralbanker varit mer tveksamma till räntehöjningar för att bekämpa inflationen, då många EU-länder i Sydeuropa är tungt skuldsatta och drabbas hårt av högre räntor.

Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen, säger till Aftonbladet att rekordhöjningen inte var helt oväntad.

— För min del var det väntat. På marknaden har förhandsprognosen varit blandad om det skulle landa på 50 eller 75 punkter. Givet hur ECB har talat de senaste veckorna har det lutat åt ett mer hökaktigt besked precis som vi sett från amerikanska centralbanken tidigare. Det är även de tongångarna som kommer från Riksbanken.

Anell tror också att beslutet kommer sätta press på Riksbanken, som kommer med sitt räntebesked senare under månaden.

— Det pressar Riksbanken mot att höja 75 punkter då de inte vill hamna för långt ifrån övriga Europa. Marknaden har redan prisat in den höjningen så dagens besked är nog mer en bekräftelse av vad vi kan vänta oss även i Sverige.