EUROPA. Enligt en ny rapport som gjorts av Europol finns det en ökad hotbild mot EU i form av en fanatisk grupp jihadister baserad i Mellanöstern och att dessa i sin tur har kopplingar till personer som är födda och uppvuxna inom EU.

Europols chef, Rob Wainwright, säger att det finns en ökad hotbild mot EU och att detta hot kommer från en fanatisk grupp jihadister baserad i Mellanöstern. Dessa i sin tur är kopplade till kriminella nätverk av personer med samma ursprung men födda och uppvuxna inom EU. Detta enligt Europols årliga terrorismrapport.

— De noggrant planerade attackerna visar på ett förhöjt hot mot EU från en fanatisk minoritet baserad i Mellanöstern, kopplad till ett nätverk av personer födda och uppväxta i EU, säger Wainwright.

Vidare framkommer det av rapporten att det under föregående år kom domar i 527 mål gällande terrorbrott och av dessa var en majoritet på 198 domar knutna till islamistisk extremism. 171 av domarna gällde separatistiska rörelser. Utöver detta visar Europols rapport att 45 domar var av vänsterextremistisk karaktär och tre domar hade så kallade högerextrema kopplingar. 21 procent av samtliga åtal ledde till friande domar.

Enligt rapporten är det svårt att upptäcka och stoppa misstänkta terrorister, vilket visade sig bland annat i Nice och Tyskland. Det anses också vara så att det i många fall rör sig om hot om attacker mot Europa från så kallade ensamvargar och att dessa, enligt Europol, ofta saknar direkta kopplingar till några extremistorganisationer.

Källa:
Majoritet av terrordömda jihadister


  • Publicerad:
    2016-07-20 19:20