EUROPA. Efter beskedet om Brexit träffades idag EU:s grundarländer i ett krismöte i Berlin för att diskutera unionens framtid. Budskapet till London är att så fort som möjligt lämna in begäran om utträde ur unionen. Frustrationen över premiärminister David Camerons ovilja att slutföra processen är tydlig.

Bekymrade utrikesministrar samlas för krismöte.

Bekymrade utrikesministrar samlas för krismöte.

EU:s sex grundarländer möttes idag i Berlin i ett krismöte angående unionens framtid. Detta efter att det nu står klart att det brittiska folket röstat för att bli befriade från sitt medlemskap i EU. Det finns en tydligt frustration över premiärminister David Camerons ovilja att slutföra processen. Den brittiske premiärministern lägger istället över ansvaret på sin efterträdare och försöker därmed dra ut på det hela tills i oktober då Torypartiet håller sin kongress.

Budskapet till London är klart och tydligt: Storbritannien bör så snart som möjligt begära utträde ur EU genom att åberopa EU-fördragets artikel 50. Tydligast angående detta var Jean Asselborn som är Luxemburgs utrikesminister. I sitt uttalande om att Storbritannien bör lämna å det snaraste, nämnde han både det brittiska folkets vilja som bör respekteras och att EU nu har mycket arbete framför sig.

– Om det inte sker snart riskerar vi månader av ovisshet och handlingsförlamning, förklarade Asselborn.

De sex utrikesministrarna kom under krismötet fram till att de nu måste försöka göra EU till en bättre union. Att britterna begär skilsmässa kommer som ett hårt slag, men grundarländerna vill visa på handlingskraft nu i denna svåra tid, vilket underströks av Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier.

Det finns stora problem inom unionen. Två orosområden som omnämndes på mötet var den utbredda arbetslösheten bland unga européer samt den så kallade flyktingkrisen, det vill säga den massinvasion av asylsökande invandrare som kommer över Medelhavet och drabbar bland annat Italien hårt. Den tyske utrikesministern menar dock att alla problem som EU dras med kan lösas inom unionen, bara de visar att de kan och vill agera.

På tisdag möts EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att fatta beslut gällande dessa områden.

Källa:
Unionens grundare möts om EU:s framtid


  • Publicerad:
    2016-06-26 09:30