GLOBALISM I ett uttalande till EU-parlamentet beskriver EU-kommissionen den nya globala ekonomiska världsordning, som, hävdar man, ersätter det gamla systemet med den amerikanska dollarn i centrum.

EU-kommissionen utropade i veckan i ett skriftligt svar på en fråga från en EU-parlamentsledamot, slutet för den amerikanska petrodollarns era, vilken förklarades följas av en tidsperiod, en där en ny ”multipolär global valutaregim” regerar. En petrodollar är enligt definition en amerikansk dollar, som ett land tjänar på att sälja råolja. Begreppet myntades i början av 70-talet som ett verktyg i beskrivningen av vilken verkan på världsekonomin som Opecländernas intäkter från oljeexport hade.

USA Today News påminner i sammanhanget om att petrodollarsystemet, som fram till nu varit en hörnsten i ”2000-talets världsordning” och som, påpekar man, i praktiken ”garanterar amerikansk ekonomisk hegemoni” idag är under attack av främst två länder: Ryssland och Kina verkar båda för att kunna nyttja sin egen inhemska valuta som ett gångbart alternativ för köp och försäljning av fossila bränslen över hela världen.

Finanskommissionärens stridsrop

Men även Europa har, framgår det i ovan nämnda brev författat av finanskommissionären Mairead McGuinnes, liknande ambitioner. McGuinnes klargör där att man från EU:s håll skulle vilja se sin eurovaluta antagen för fler internationella energitransaktioner inom en snar framtid.

McGuinness tillkännager vidare att hon och hennes kollegor välkomnar ett globalt skifte bort från den amerikanska valutan till förmån för ”ett mer konkurrenskraftigt landskap”.

Här står vidare att läsa:

Kommissionen kommer att fortsätta att främja eurons internationella roll och, mer allmänt, stöder den en multipolär global valutaregim som kan vara fördelaktig för att förbättra stabiliteten i det internationella finansiella systemet genom att begränsa effekterna av externa och idiosynkratiska monetära chocker på ekonomin.

När det gäller användningen av euron inom energi- och råvarusektorerna kommer EU att fortsätta att diskutera med nyckelintressenter för att ytterligare öka eurons andel.

Medan nationer som försöker bygga ett alternativt ekonomiskt system – såsom de så kallade BRIC-ekonomierna i Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – länge har försökt att utmana den amerikanska hegemonin inom världsekonomin, verkar liknande ambitioner alltså ha spridits till Europa, där allt fler ledare blivit allt mer om att utöka Europeiska unionens makt i ett allt mer spänt landskap.

En varm anhängare av en sådan utveckling är enligt EU:s finanskommissionär Frankrikes president Emmanuel Macron, fram till nyligen känd för sin knähundsmentalitet gentemot USA. I april varnade denne Macron för att den europeiska kontinenten riskerar att bli USA:s vasallstat, om man inte vidtar åtgärder för att säkra sin egen suveränitet.