INRIKES. Den 7 april förra året körde Rakhmat Akilov en lastbil och dödade totalt fem människor och ett stort antal skadades. Händelsen utspelade sig på drottninggatan i Stockholm. En expert hävdar att det kan vara svårt att bevisa eller fälla Akilov för terroristbrott.

Terrorangreppet i Stockholm April 7, 2017. Foto: Frankie Fouganthin (CC BY SA)

Den 7 april 2017 körde Rakhmat Akilov en kapad distributionslastbil från bryggeriet Spendrups på Drottninggatan i Stockholm och dödade med hjälp av den totalt fem stycken människor. Även 15 stycken skadades till följd av attentatet.

Akilov står åtalad för terroristbrott och fallet ska nu prövas i en svensk domstol. Men för att domen ska bli en fällande sådan kräver det att åklagaren kan bevisa att Akilov hade en avsikt att döda och skada människor med distributionslastbil.

— De krav som uttrycks i lagen är formulerade på ett sätt som gör att det ska bra mycket till för att lagen ska kunna tillämpas, det säger Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet till SVT i en intervju.

Martinsson fortsätter sedan och förklarar att det inte ens är en självklarhet att Akilov som är misstänkt fälls för terroristbrottet. Han menar på att man måste bevisa att Akilov hade avsikten att döda människor, även att han hade en avsikt att skapa fruktan bland folket. Man måste även bevisa att handlingen hade kunnat skada staten allvarligt.

Huruvida Akilov fälls för terroristbrott återstår att se, i annat fall finns det andra brott som han kan fällas för. Martinsson förklarar även att det som skiljer ett terroristbrott från mord är att syftet är större.

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation, förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Källa:
Svårt att bevisa att Akilovs dåd var terror


  • Publicerad:
    2018-01-21 21:30