ABSURDISTAN. En så kallad expertgrupp som ska ta fram förslag på hur det mångkulturella Sverige ska bli tryggare håller på att tillsättas. Gruppens ordförande är före detta statsministern och globalisten Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt brinner för mångkulturen.

Försäkringsbranschen håller på att försöka tillsätta en “expertgrupp” som ska ta fram förslag på hur Sverige ska kunna bli ett tryggare och mindre brottsutsatt land.

— Det vi beskriver är en utebliven rättslig reaktion på breda brottstyper som skadegörelse, bedrägerier och narkotikabrott, vilket ju bekymrar många människor i deras vardag, säger gruppens ordförande Fredrik Reinfeldt.

Uteslutande kommer man att satsa på mångkulturella områden och då framförallt de mest “utsatta” områdena. Tanken är att man ska försöka skapa trygga bostadsområden genom att se över brottsförebyggande åtgärder och polisens arbete. Man ska även samarbeta med myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer som redan bedrivit en hopplös insats i dessa områden i hopp om att man ska få några konkreta idéer.

Människorna som själva bor i de mest utsatta områdena är nästan den viktigaste nyckeln när det gäller att skapa trygghet. Det är överlägset bättre att till exempel ha en nattvandrande mamma eller pappa än att tro att det är antalet poliser som i slutändan avgör, säger Reinfeldt.

Källa:
Expertgrupp ska göra Sverige tryggare


  • Publicerad:
    2017-06-13 15:00