INRIKES. Idag startade Expo ett drev mot en ”nazistledare” som engagerat sig i en skolstyrelse. Nordfront sitter inne på unik information och kan bland annat avslöja vem den hittills ej namngivna personen är.

20131030_expo_forfoljer

De statsunderstödda åsiktspoliserna på Expo har nu börjat jaga en förälder som engagerat sig i en skolstyrelse. Detta då personen i fråga hyser politiska åsikter som Expo inte uppskattar. Expo har bland annat ringt upp skolans rektor som också fungerar som skolstyrelsens ordförande – förmodligen i hopp om att få den politiske dissidenten utsparkad ur skolstyrelsen – och skrivit en artikel om det. Bland andra Aftonbladet har hakat på drevet genom att skriva en egen artikel som hänvisar till Expo.

Nordfront kan nu som första tidning avslöja att personen, som av Expo kallas för ”nazistledare”, är ingen annan än Pär Öberg från Svenska motståndsrörelsens riksledning. Öberg har suttit med i skolstyrelsen på en skola som hans barn går i sedan en kort tid tillbaka, då han valdes in i skolstyrelsen av andra föräldrar på skolan. Till Nordfront uppger Öberg att hans närvaro i skolstyrelsen hittills inte har väckt någon större uppståndelse eller skapat några problem på skolan.

— Hittills tycker jag att mötena varit fruktsamma och bra, säger Öberg till Nordfront.

Rektorn står på sig?
Skolans rektor, som Expo ringde upp, verkar inte heller anse att Pär Öbergs medverkan i skolstyrelsen skapat några problem. Vidare konstaterar rektorn att det inte är något konstigt att både vara engagerad i skolstyrelsen och i en politisk organisation.

— Om min personal skulle ha ett fritidsintresse lägger jag mig inte i det. Om man däremot tar in det politiska intresset till skolan och det bryter mot skollag och läroplan då skulle jag lägga mig i det, säger rektorn till Expo.

Trots att Expo verkar ha insisterat på att det borde vara problematiskt stod rektorn på sig när åsiktspoliserna konfronterade henne:

— Om man tänker på det jobb vi bedriver så bygger inte det på politiska sympatier utan på skollagen och läroplanen och det är jag som rektor garant på och det är det enda som styr vårt jobb i skolan.

När Nordfront frågar Öberg om han tror att rektorn kommer stå på sig säger han att han inte vill spekulera om det, men åtminstone hoppas det.

— Man får ju hoppas att folk har lite civilkurage, säger Öberg.

Inte första hetskampanjen mot Öberg
Detta är inte första gången Pär Öberg hamnat i blåsväder kopplat till skolor. På 1990-talet jobbade Öberg som datorlärare på en gymnasieskola. Även då startade media en hetskampanj mot honom och såg till att han fick sluta arbeta som lärare, trots att elever protesterade mot uppståndelsen genom att skriva en insändare i lokalmedia.

20131030_nazistlarare_stoppas

Nordfront kommer att följa utvecklingen i fallet och återkommer med nya artiklar vid behov.


  • Publicerad:
    2013-10-30 19:48