BEMÖTANDE. Expo försöker idag i en lögnaktig artikel så split inom den nationella rörelsen.

I artikeln ”Oroligheterna i Ukraina splittrar vit makt-miljön” påstår Expo att ”Svenska motståndsrörelsen […] tar kraftigt avstånd från protesterna” i Ukraina och att frågan splittrar den nationella rörelsen. Detta är dock felaktigt då Motståndsrörelsen ännu inte presenterat något offentligt ställningstagande i frågan, än mindre ett kraftigt avståndstagande.

På Nordfront har endast nyhetsartiklar som presenterar olika fakta rörande situationen i Ukraina publicerats. Då andra nationella aktörer intagit en väldigt okritisk och positiv inställning till revolutionen i Ukraina så har Nordfronts nyhetsredaktion valt att bitvis lyfta fram mer kritisk information, men även positiva nyheter har lyfts fram.

Källa:
Oroligheterna i Ukraina splittrar vit makt-miljön


  • Publicerad:
    2014-03-05 18:00