INRIKES. Tobias Hübinette uppmärksammar att det respiratorproducerande företaget Getinge tidigare styrdes av en svensk ”högerextremist”.

Den från den koreanska halvön adopterade Tobias Hübinette har välsignat Twitter med en ”antirasistisk” coronatagning. Det gäller kritik mot det medicintekniska företaget Getinge som nu tillverkar respiratorer ”som aldrig förr”.

”Getinge tillverkar just nu respiratorer som aldrig förr till både Sverige och världen i övrigt för att rädda så många liv som möjligt men få känner antagligen till att företaget byggdes upp av högerextremisten Carl Steen som var dess ägare och direktör”, skriver Hübinette.

På sin hemsida skriver han mer utförligt om hur Getinge är ett företag som går emot strömmen på börsen då deras aktier skjutit i höjden under coronakrisen. Han har dock problem med den ovan nämnda tidigare ägaren och direktören Carl Steen.

Själv kan jag dock inte låta bli att associera till den som byggde upp Getinge och gjorde Getinge till vad det är idag, och vars ande eller kanske snarare skugga därför fortfarande svävar över företaget inklusive alla dess respiratorer som just nu förhoppningsvis räddar så många liv som möjligt.
Getinges gamle disponent Carl Steen var då en av den svenska s k nationella rörelsens huvudfinansiärer under många, långa decennier och f ö troligen också en av dem som bistod Ingvar Kamprad med ekonomiska medel så att denne kunde grunda IKEA 1943. Steen var också liksom Kamprad känd för att föra en s k korporativ personalpolitik gentemot sina ”jobbare” och sina anställda.
Han fortsätter:

Steen finansierade framför allt Per Engdahls Nysvenska rörelsen när organisationen nystartade som Svensk opposition 1941 efter brytningen med Sveriges nationella förbund. Svensk opposition samlade under krigsåren uppemot 8000 medlemmar och fungerade till en början som en paraplyorganisation för alla dem som mer identifierade sig med den svenska fascism som Engdahl formulerade snarare än med den tyska nationalsocialismen.

Som en av landets ledande högerradikala industrimän kom Steen också att finansiera bl a det nazistiska s k lindholmspartiet, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Hjälpkommittén för Tysklands barn, Dagsposten och Svensk-Finlands vänner för att bara nämna några av de organisationer denne superrike superentreprenör satsade sina pengar på, och tillsammans med ett antal andra prominenta s k överklassnazister försökte han även (förgäves dock) att få till stånd en sammanslagning av samtliga större svenska extremhögerorganisationer […]

Den koreanska adoptivsonen får dock motstå en del kritik för sitt val att försöka smutskasta företaget.

Den Soros-finansierade och kriminelle koreanen Tobias Hübinette är bland många ökänd för att vara en av grundarna av den svenskfientliga underrättelsetjänsten Expo. Han har även uttalat att ”den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan” och att ”vita rasens västerland” bör låtas ”gå under i blod och lidande”. Hübinette har även uttalat att han misshandlat människor som betett sig ”rasistiskt” i hans närhet. Bland annat tryckte han upp en vit pojke som sagt ”titta, titta en kines!” mot en vägg.


  • Publicerad:
    2020-04-07 19:50