EXPERTIS. Får medlemmar i Motståndsrörelsen sova hur de vill? Inte enligt experterna på Expo.

Ungefär samtidigt som Expo presenterade en lögnartikel kring situationen i Ukraina, med syftet att så split inom den nationella rörelsen i Sverige, levererade man en lika fantasifull artikel om Motståndsrörelsen och hur organisationens regelsystem fungerar. Artikeln heter Drömmen om revolution och är författad av Daniel Poohl.

Syftet med artikeln är att stigmatisera Motståndsrörelsen genom att utmåla organisationen som en ”sekt” som bara är intresserad av våld. Expo använder sig av alla delar av den ”antirasistiska” taktik som Nordfronts samhällsredaktör Henrik Pihlström analyserat och benämnt ”SDSA”.

Därmed är Expos artikel som vanligt en salig blandning av sanningar, halvsanningar och rena lögner. Exempelvis påstår experterna på Expo att Svenska motståndsrörelsen inte alls bildades av Klas Lund utan av andra. Därefter skriver Daniel Poohl om att Motståndsrörelsen bestämmer hur exempelvis organisationens medlemmar ska sova och påstår andra felaktiga saker. Vad som utgör felaktigt sovande framgår dock inte av artikeln:

Svenska motståndsrörelsen medlemmar beläggs med detaljerade rutiner och instruktioner för hur de ska leva livet som medlem. Varje aktivitet ger poäng efter en, för den oinvigde obegriplig, logik. Poängen ska sedan rapporteras in till överordnad och blir en effektiv kontrollmekanism för ledningen. Det finns regler för hur medlemmar ska tilltala varandra beroende på rang, instruktioner för vem ska sitta var under föreläsningar, hur man framför sitt ärende under ett möte, hur man ska äta sin mat, sova och marschera. En perverterad militär ordning i syfte att hålla medlemmarna i schack.

Expo anlitas ofta av de större tidningarna som ”experter på vit makt-rörelsen”.


  • Publicerad:
    2014-03-08 18:22