SD-LEDNINGEN. Under dagen framkom bevis för att Sverigedemokraternas vikarierande partiledare har försökt alliera sig med Expo.

Uppgifterna publicerades under dagen av Daniel Poohl från den svenskfientliga stiftelsen Expo som gjort sig känd för att åsiktsregistrera och förfölja politiskt inkorrekta svenskar.

I brevet vände sig Mattias Karlsson till Expo eftersom han ville ha ”dokumentation” som kunde användas för att bekämpa vad Karlsson anser vara ”radikala” element inom partiet.

Poohl skriver bland annat följande:

Ibland kommer andra typer av brev. Som det där som damp ner i slutet av 2013. Mot bakgrund av det som hänt den senaste tiden finns det anledning att publicera det. För att vidden av Sverigedemokraternas dubbelspel ska bli uppenbart för alla.

I slutet av 2013 hörde Mattias Karlsson, då riksdagsledamot och chefsideolog, nu vikarierande partiledare, av sig. Han ville ha Expos hjälp att ta fram information om de så kallade identitärerna.

Vi hjälpte inte till. Det är inte vår roll.

Uppdatering 23:25:

Mattias Karlsson bekräftade under kvällen för Dagens Nyheter att han skickat brevet och menar att han ville alliera sig med Expo för att ”bekämpa nazism och fascism”:

– Om det är någon som hycklar så är det den som säger sig vara besjälad av att bekämpa nazism och fascism och sedan inte bistår den som vill vara med i den kampen. Expo har en omfattande dokumentation kring detta som går långt tillbaka i tiden. Jag står för att jag som demokratisk nationalist bad om hjälp, säger Mattias Karlsson, som beskriver kretsarna kring Motpol.nu som en grupp att ta på allvar, med en annan typ av extremism, ”skickliga på att maskera sina radikala uppfattningar”.

Här är brevet som Sverigedemokraternas biträdande partiledare Mattias Karlsson nu bekräftat att han skickat till Expo:

Mattias_Karlsson_fra_ga

Källor:
Expo: Hyckleri att SD sökte hjälp från oss mot neofascister
SD:s hyckleri – svart på vitt


  • Publicerad:
    2015-03-16 17:23