AKTIVISM. Expos rapport om ”den rasideologiska miljöns” aktivism 2015 visar på en liten tillbakagång mot för valåret, men Nordiska motståndsrörelsen bryter trenden genom att dubblera sin aktivism och bedriva flera gånger så mycket aktivism som de andra aktörerna tillsammans gör.

En av Motståndsrörelsens minnesvärda aktioner från 2015.

Idag släpptes Expos årsrapport över ”den rasideologiska miljöns” aktivism 2015. Expos sammantagna bedömning är att antalet aktiviteter förra året minskat lite efter att Svenskarnas parti lades ner, men att rörelsen istället radikaliserats och aktivismen fortsatt ligger på en historiskt hög nivå. Tidningen presenterar följande siffror som stöd för sin tes:

Årets granskning visar att antalet aktiviteter under 2015 sjönk jämfört med rekordåret 2014, från 2865 till 2222. Därmed hamnar antalet aktiviteter i nivå med 2013 års siffror, fortfarande en hög nivå. Miljön har varit aktiv i 182 av landets kommuner.

antal aktiviteter nmr

Expos grafik över Motståndsrörelsens aktivism 2008-2015. Klicka för större bild.

Nordfront kunde utan statliga bidrag redan i januari konstatera att Nordiska motståndsrörelsen i Sverige dubblerade sin aktivism 2015 jämfört med föregående år som också det hade varit ett bra år. Nu, över fyra månader senare, kommer Expo med samma glädjande slutsats. Expo skriver följande om Nordiska motståndsrörelsen:

Under 2015 kunde vi registrera 1712 aktiviteter i NMR:s namn, fler än dubbelt så många jämfört med året innan och betydligt fler än någon annan grupp under samma period.

styrkeförhållande

Det aktivistiska styrkeförhållandet inom den nationella rörelsen enligt Expo. Nordiska motståndsrörelsen i Sverige (gul färg på bilden) är mer än tre gånger så stor som övriga grupper tillsammans.

Angående radikaliseringen skriver Expo följande:

Attackerna mot flyktingboenden, den våldsbejakande retoriken, morden i Trollhättan och det faktum att NMR tagit rollen som den ledande rasideologiska organisationen gör att det går att tala om en form av radikalisering av miljön.

Vidare trycker Expo på att kunskapen om ”högerextremism” i svenska kommuner är bristfällig:

Samtidigt är kunskapen inom rättsväsendet och skolan generellt låg kring de rasideologiska gruppernas strategier och ideologi. Enligt en enkät från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som presenterades i april hade bara sju procent av de tillfrågade kommunerna en färdig handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Fifflaren Mona Sahlin, som nyligen fick sparken från posten som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism och tidigare har suttit i Expos styrelse, har alltså kommit med en rapport som pekar på ett problem. Lösningen på problemet är så klart enligt både Expo och deras tidigare styrelseledamot att kommunerna öser pengar över Expo som erbjuder utbildningar i dessa ämnen. Expos fula egenintresse lyser alltså tydligt igenom i sättet de presenterar den nya rapporten på.

Källor:
Mord och attacker – politiska våldet ökar
Hatets politik 15: Den rasideologiska miljön radikaliseras
Färre aktiviteter och ökad radikalisering


  • Publicerad:
    2016-05-19 20:00