FAKE NEWS. Idag publicerade Expressen en Fake News-artikel inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg.

Det är den svenskfientlige ”journalisten” David Baas som i Expressen skriver en artikel om Nordiska motståndsrörelsens ”Handbok för aktivister”. I sin artikel presenterar Baas först och främst det hela som att han ”tagit del” av något hemligt och avslöjar något nytt, trots att Aktivisthandboken sedan många år tillbaka öppet säljs av Nordfront förlag och kan beställas av vem som helst.

En annan extremt krystad grej är att Baas kopplar Aktivisthandboken till den kommande demonstrationen i Göteborg. Aktivisthandbokens första upplaga gavs ut 2010 och den senaste versionen släpptes 2016. Boken saknar således direkt koppling till helgens demonstration. Ändå har Baas artikel rubriken ”Naziledarnas våldsregler för marschen i Göteborg”.

Även om Baas ”bokrecension” innehåller korrekta citat är det en förvriden helhetsbild han förmedlar. En stor del av den ”politiska brottslighet” som nämns i Aktivisthandboken syftar på åsiktsbrott (hets mot folkgrupp) och i boken framkommer det att Motståndsrörelsen inte ser sådan ”brottslighet” som lika moraliskt förkastlig som ”vanlig kriminalitet” som syftar till egen vinning (stöld, bedrägeri o.s.v.) eller att skada andra människor utan anledning.

En del av Aktivisthandboken berör också synen på politiskt våld och fokuserar då mycket på hur den svenska lagen gällande självförsvar ser ut. Men Baas plockar istället ut citat som mer filosofiskt tar ställning till frågan om våldsamheter kan vara nödvändiga för att genomdriva en politisk revolution, och trots att de resonemangen är av mer teoretisk karaktär framställer Baas det som att det är en del av Motståndsrörelsen taktik. Detta gör Baas samtidigt som det klart och tydligt står i Aktivisthandboken att Motståndsrörelsen är en civil motståndsrörelse som inte använder offensivt våld.


  • Publicerad:
    2017-09-27 13:10