KOMMENTAR. I en stor uthängningsartikel publicerar GT sekretesskyddad information om de personer från Nordiska motståndsrörelsens demonstration som greps i lördags. Informationen har med största sannolikhet kommit från en läcka inom rättssystemet.

I en artikel som publicerades tidigt i morse hängde GT, en del av den Bonnier-ägda Expressen, ut samtliga av de 23 deltagarna i Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg som blev gripna under lördagen i Göteborg. Uthängningen omfattar namn, ålder, bostadsort, om personen tidigare är straffad eller inte samt även annan information och bild av de flesta. Utifrån det som står i artikeln är det tydligt att GT på något sätt har lyckats få ut exakt information om vilka samtliga av de gripna var.

Nordiska motståndsrörelsen har inte gått ut med informationen om vilka de gripna var, utan har bara publicerat en bild, utan att nämna några namn, där 20 stycken av de gripna står uppställda och i olika artiklar har namn nämnts på bara några få av de gripna. Hör man av sig till rättsväsendet så är det sekretess på informationen om vilka personer det var från Nordiska motståndsrörelsens demonstration som greps.

Sedan den 1 oktober 2016 så ändrades reglerna om sekretess så att det är först när någon häktas, åtalas eller när målet läggs ner som sekretessen hävs. Tills dess gäller förundersökningssekretess. Undantag från detta kan göras om tingsrätten gör en så kallad sekretessprövning och beslutar att sekretessen ska hävas.

Informationskriget.se kontrollerade för säkerhets skull om det gick att beställa ut information om vilka de 23 gripna var, men fick som väntat svaret att det var sekretess på den informationen. Lyssna på samtalet på spelaren här nedanför.

Inte finns det heller någon anteckning i dagboksbladet som hör till målet om att någon ska ha hört av sig till tingsrätten och begärt att få uppgifterna om de gripna sekretessprövade eller att något beslut om att häva sekretessen har fattats av domstolen.

När Informationskriget.se prövade att begära sekretessprövning i målet samt efterfrågade information om någon annan hade begärt sekretessprövning så avslogs detta av tingsrätten och meddelades att såvitt de visste så hade ingen annan begärt att få ta del av dessa uppgifter.

Nordfronts chefredaktör, Martin Saxlind, är tveksam till om GT utifrån bilden som Nordfront publicerade samt annan information som Nordiska motståndsrörelsen har släppt verkligen ska ha kunnat identifiera samtliga av de 23 gripna.

– GT hänger ju ut två personer som de inte har några bilder på, vilket visar att åtminstone de personerna måste ha kopplats till det inträffade på annat sätt än att de finns med på bild- eller filmmaterial. Dessutom är minst en av bilderna GT använder för att hänga ut en person tagen på en tidigare demonstration och hämtad från AFA:s hemsida. En del av personerna verkar inte heller ha varit uthängda tidigare, varför det borde ha varit svårt att identifiera dem med hjälp av bilder bara, förklarar Saxlind.

Så hur har egentligen GT fått reda på vilka samtliga av de gripna var?

Det troligaste är att det är någon inom rättsväsendet som har läckt uppgifterna till journalisterna som har skrivit artikeln. En av dem är David Baas som har gjort sig känd för att vara en ohederlig journalist som inte skyr några medel för att nå sina mål, vilket i det här fallet även verkar ha innefattat att ta emot sekretesskyddad information som någon olovligen har läckt och sedan publicera den. I sina artiklar talar Baas och andra GT- och Expressen-journalister ofta om hur viktigt det är att respektera demokratins och rättssystemets principer, men tvekar inte att helt bortse från dessa när det gagnar dem själva. Som exempel kan nämnas att Expressen till och med har bevisats samarbeta med grupper som AFA och Researchgruppen.

Som avslutning ska jag berätta om en lustig episod från i lördags som jag själv bevittnade, om Baas som bevakade Motståndsrörelsens demonstration med betalda livvakter vid sin sida.

Ingen annan av alla journalister som närvarade, från SVT, SR, NRK, TV4 och alla möjliga andra bolag, ansåg sig behöva något skydd när de var nära Motståndsrörelsen, men David Baas behövde två livvakter. Faktum är att det fanns flera exempel på journalister som hade hjälm på sig när de bevakade de våldsamma motdemonstranterna, men som tog av sig sina hjälmar när de var nära demonstranterna i Nordiska motståndsrörelsens tåg. Samma demonstranter som de arbetade så hårt med att framställa som farliga. Trots livvakterna vid sin sida blev David Baas stel av rädsla och kunde inte få fram ett ord när en av Motståndsrörelsens aktivister konfronterade honom och sa till honom att flytta sig längre bort, då organisationen inte tillåter företrädare för lögnmedia att stå mitt i demonstrationen. Först när en polis kom fram och började leda undan honom verkade hans ”förlamning” släppa.

En sann historia.

Texten publicerades ursprungligen på Informationskriget.se

Källa:
Här är nazisterna som greps efter upploppet i Göteborg


  • Publicerad:
    2017-10-06 19:10