SVERIGE. På Expressens ledarplats skriver tidningen nu att kommuner måste tvingas ta emot flyktingar och att det inte ska få finnas en enda ”’vit’ kommun” i Sverige.

Expressens Jenny Madestam.

Expressens Jenny Madestam vill att politikerna inför tvångslagar

Expressens kolumnist Jenny Madestam skriver på tidningens ledarplats att Sveriges måste ta av sig silkesvantarna och tvinga samtliga kommuner in i det mångkulturella samhället. Kommunerna ska få en ”gästvänlig hållning” genom en tvångslag, vill Expressen-kolumnisten:

Visst, det kommunala självstyret kommer delvis att stryka på foten med ett kommunalt tvång, men må så vara. Hela Sverige måste ha en gästvänlig hållning. En uppmaning till våra riksdagspartier är att redan nu, i den valrörelse som står för dörren, börja tala om detta. Våga visa att ni menar allvar med att hela Sverige ska vara ett öppet land och föreslå en tvingande lag.

De kommuner som idag tar in flest flyktingar drabbas hårt av bland annat ekonomiska svårigheter, något som även Madestam belyser i sin text. Dessa problem vill Madestam nu överföra på kommuner som idag inte är lika hårt drabbade av invandring:

Ingen har sagt att det är enkelt att ta emot flyktingar. Det kostar på för en kommun. Ekonomiskt men även socialt. Regeringen har hittills velat arbeta med ekonomiska morötter. Det räcker dock inte. Högstatuskommunerna kommer inte ta emot fler på grund av en påse morötter. Och lågstatuskommunerna med högt mottagande blöder alltjämt ekonomiskt. Alla kommuner måste dela på mottagandet.

Madestam visar avslutningsvis öppet sitt förakt för ett vitt homogent Sverige. Hon skriver:

Det ska inte längre vara möjligt att bo i en ”vit” kommun. Hela Sverige ska vara öppet för människor som söker sig hit. För dessa människors skull, för alla Sveriges kommuners skull, och för att ett mångkulturellt samhälle är bättre än ett homogent.

Källa:
Tvinga kommunerna att ta emot flyktingar


  • Publicerad:
    2014-06-14 23:27