FAKE NEWS. Expressens Lars Lindström påstod nyligen att den före detta sverigedemokraten Erik Almqvist spred ”faktafel” om Sveriges demografiska utveckling via sin Facebook. Men vem är det egentligen som sprider desinformation och ljuger?

Expressens Lars Lindström försöker att mörka Sveriges demografiska utveckling med rökridåer och lögner.

Det hela började med att Erik Almqvist den 22 mars publicerade siffror angående Sveriges demografiska utveckling på sin Facebooksida:

37 procent av Sveriges befolkning i åldern 0-44 har nu utländsk bakgrund.*

Citerar Klaus Bernpaintner: ”I en demokrati avgörs allt i långa loppet av demografi och födelsetal. Lagar och grundlagar är bara tillfälliga farthinder. Att svenska kvinnor en dag kommer tvingas klä sig i sopsäck är en manifestation av folkviljan.”

SCB publicerade statistiken igår. 2002 var siffran 26 procent och fortsätter den demografiska förändringen i samma takt som de senaste 14 åren så kommer alltså en majoritet av befolkningen ha utländsk bakgrund redan år 2034. Fortsätter förändringen i samma takt som de senaste fyra åren så kommer det gå avsevärt snabbare.

* Utlandsfödd eller med minst en utlandsfödd förälder. 0-44 är de relevanta åldersgrupperna för att bedöma landets demografiska framtid eftersom personer i åldern 45+ sällan skaffar barn.

Det inlägget ledde till att Expressens Lars Lindström skrev en krönika där han påstod att Almqvist spred ”faktafel” för att ”skapa oro och rädsla”. För att motbevisa Almqvist så kontaktade Lindström SCB vilka berättade att det inte alls var 37 procent med utländsk bakgrund i åldrar 0-44 år utan 27 procent. Dock använder SCB en annan definition och Almqvist var tydlig i sitt inlägg med vilken definition han använde då denna markerades med en asterisk.

LÄS OCKSÅ: SCB: En fjärdedel av Sveriges befolkning har snart ”utländsk bakgrund”

Anledningen är att SCB (och andra svenska myndigheter) använder den nya definitionen av ”utländsk bakgrund” som infördes 2003 och att Almqvist använder den äldre definitionen. Skillnaden är att i den nya definitionen så räknas ”inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder” till svensk bakgrund.

I sin krönika så citerade Lindström det första stycket av Almqvists inlägg men han valde att inte ta med asterisken och påstod sedan att Almqvist hittat på en egen definition trots att definitionen var tydligt formulerad. Han frågade sig själv också ifall det kanske är Almqvists förmåga att räkna som är ofullkomlig.

Med anledningen av Lindströms krönika så begärde Almqvist genmäle vilket han inte fick. Istället bemötte Almqvist det hela med ett nytt Facebookinlägg där han bland annat skrev:

Expressens Lars ”Bagdad Bob” Lindström hängde alltså än en gång ut en privatperson (mig) och påstod att jag sprider falska uppgifter. Eftersom hans påstående är en lögn – redan i rubriken – så begärde jag genmäle.

Som väntat gav inte Expressen något utrymme till genmäle. Heller ingen rättelse. Över telefon meddelades jag att ”någon chef” ska titta på ärendet och ringa tillbaka, vilket inte skedde. På e-post fick jag ett goddag yxskaft-svar i form av en helt obegriplig statistisk bortförklaring och därefter inga fler svar eller besked.
Än en gång bröt Expressen mot det pressetiska regelverket. Som väntat.

Almqvist publicerade också sin mejlkorrespondens med Expressen i en skärmdump:

Lars Lindström har gjort sig känd som en särskilt folkfientlig Bonniermedarbetare och gjorde sig till stort åtlöje i samband med att Granskning Sverige konfronterade honom om hans dubbla standard och okunskap om etnicitet för några år sedan.

Förra året skrev han också en något förvirrande krönika där han attackerade den fornnordiske guden Oden och påstod att denne måste ha varit ”inskränkt, rigid och trångsynt” med tanke på att han bara hade ett öga.

Lyssna på klippet när Johan från Granskning Sverige konfronterade Lindström om etnicitet nedan:

Källa:
Almqvist sprider faktafel – då tar sig SD förbi M


  • Publicerad:
    2017-03-28 15:54