NORGE. Så kallade flyktingar som tagit sig till Norge har tidigare åtnjutit särregler inom socialförsäkringen vilket gett dem en mängd förmåner som vanliga norrmän inte kunnat ta del av men nu kommer förslag om åtstramning.

Tidigare har så kallade flyktingar som tagit sig till Norge åtnjutit särregler inom socialförsäkringen vilket gett dem en mängd förmåner som vanliga norrmän inte haft tillgång till. Nu vill dock den norska regeringen bromsa upp detta och har därför lämnat in förslag till stortinget om åtstramning av reglerna.

Det som föreslås är att det flesta särreglerna för asylsökande invandrare ska plockas bort och att invandrarna istället ska behandlas på samma sätt som norska medborgare som bott utomlands en längre tid. Den norska regeringen vill också att man ska ha levt i Norge i minst fem år innan man har rätt till en rad förmåner. Idag räcker det med att befinna sig i landet i tre år, säger arbetsminister Anniken Hauglie från konservativa regeringspartiet Höyre.

Förslagen har skickats på remiss till stortinget där beslut kommer fattas och om allt går enligt planerna kommer de nya reglerna att gälla från och med nästa sommar.

Källa:
Åtstramning för flyktingar i Norge


  • Publicerad:
    2016-07-04 14:40