MASSINVANDRINGEN. Enligt en ny undersökning från SCB och Rådet för integration är det få invandrare som försörjer sig själva genom förvärvsarbete. Gruppen bestående av så kallade flyktingar är de som arbetar allra minst.

I Almedalen diskuterar idag bland andra arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hur invandrare ska kunna göra karriär i Sverige. Dock har det visat sig att det här med att sätta invandrare i arbete är en svår fråga för politikerna. Enligt en färsk undersökning från SCB och Rådet för integration är antalet invandrare som försörjer sig själva genom förvärvsarbete låg.

I undersökningen har man valt att titta på sysselsättningen hos utrikes födda invandrare som tagit sig in i Sverige mellan 1998 och 2012 och det visar sig att fler inrikes födda än utrikes födda arbetar. De invandrarna som arbetar allra minst är de så kallade flyktingarna, enligt SCB arbetar sex procent av kvinnorna och femton procent av männen i den gruppen. När samma grupp av så kallade flyktingar befunnit sig i landet så länge som elva år visar det sig dock att något mer än hälften av männen och ungefär hälften av kvinnorna har någon form av arbete.

Undersökningen visar att den största andelen förvärvsarbetande invandrare återfinns bland européer som utgör trettiofem procent. Bland så kallade flyktingar och deras anhöriga är andelen som försörjer sig genom arbete tjugo procent efter att de befunnit sig i landet en tid.

Det förutspås att integration och karriärmöjligheter för alla de invandrare som redan tagit sig hit samt de som söker asyl i Sverige, kommer att bli en knäckfråga för politikerna.

Källa:
Låg andel utrikes födda får jobb


  • Publicerad:
    2016-07-05 12:03