MASSINVANDRINGEN. Det är ytterst få kommuner som gör egna åldersbestämningar av så kallade ensamkommande flyktingbarn. Detta trots att Migrationsverket i höstas gick ut och klargjorde att alla kommuner har möjlighet att ifrågasätta samt göra egna uppskattningar om ålder i de fall där ”flyktingbarnen” uppenbart ljuger om sin ålder.

I höstas gick Migrationsverket ut och klargjorde att det är fritt fram för andra aktörer att ifrågasätta fall där det är tydligt att ”flyktingbarnen” ljuger om sin ålder. Trots detta är det väldigt få kommuner som gör egna åldersbestämningar trots att många av asylsökarna ljuger om sin ålder. Flera vanliga svenskar oroar sig över vad som händer när vuxna invandrarmän av okänd ålder och bakgrund tillåts vara tillsammans med barn.

— Det handlar om att barn ska skyddas från att bo med vuxna, säger Michaela Fletscher (M) som är kommunalråd i Österåker.

Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå, är väldigt orolig över att åldersbestämningar inte görs och han beskriver farorna med att låta vuxna invandrarmän passera som ”ensamkommande flyktingbarn”.

— Äldre har en annan erfarenhet, de kan styra, manipulera och tvinga yngre att utföra olika typer av tjänster. Vi har sett exempel på barn som utnyttjas sexuellt, säger Andersson.

Andersson fortsätter sitt resonemang med att säga att han inte tror att många svenskar skulle vilja placera sin 13-åriga dotter tillsammans med vuxna invandrarmän av okänd ålder och bakgrund.

Hamza Ibrahim som är ordförande för Ensamkommandes förbund, tycker inte alls om att man ska få göra åldersbestämningar på de stackars ”ensamkommande flyktingbarnen”. Det kan verka som att man tror att många av de skäggbeklädda ”flyktingbarnen” faktiskt ljuger om sin ålder och det vore jättefel.

— Det är viktigt att hitta de som är överåriga. Men att bedöma någons ålder baserat på utseende och liknande blir godtyckligt, säger Ibrahim.

Källa:
Få kommuner bedömer ålder: ”Fegt och oansvarigt”


  • Publicerad:
    2016-05-22 17:15