FACEBOOK. Nyligen träffade Facebooks judiske grundare Mark Zuckerberg Kinas propagandachef i syfte att försöka närma sig landet. Facebook är i Kina blockerat av kinesiska myndigheter.

Facebooks judiske grundare Mark Zuckerberg besökte nyligen Kinas propagandachef Liu Yunshan. Syftet är troligtvis att försöka närma sig landet i hopp om att någon gång i framtiden få blockeringen av Facebook i Kina upphävd.

Propagandachefen Yunshan uppgav att han hoppas på att Facebook ska dela med sig av ”sina erfarenheter” till kinesiska företag för att ”internets utveckling bättre ska gynna människor i alla länder”.

Sociala medieföretag så som Facebook och Twitter blockeras i Kina av kinesiska myndigheter och har under en längre tid försökt närma sig ledarna i Kina för att få tillgång till alla internetanvändare i landet. Hitintills har deras försök varit lönlösa.

Källa:
Facebook mötte Kinas propagandachef


  • Publicerad:
    2016-03-20 17:55