INTEGRITET. Den amerikanska IT-jätten Facebook redovisar i en rapport hur ofta de lämnar ut uppgifter om användare till myndigheter i deras respektive länder.

Enligt rapporten från Facebook redovisas det att de lämnar ut uppgifter till svenska myndigheter ungefär hälften av gångerna de ställer frågan. I USA är motsvarande siffran cirka 80 procent av gångerna.

När förfrågningar inkommer rör det sig ofta om misstänkt brottslig verksamhet enligt Facebook. Första halvåret i år gjorde USA cirka 11 000 förfrågningar som berörde omkring 20 000 användare. I 79 procent av fallen fick man ut uppgifterna.

Från Sverige gjordes 54 förfrågningar rörande 66 användare. I 50 procent av fallen lämnades uppgifterna ut.

Rapporten är den första i sitt slag, men troligtvis inte den sista.

Källa:
Så mycket uppgifter lämnar Facebook ut


  • Publicerad:
    2013-08-27 20:55