YTTRANDEFRIHET. I ett försök att få bort material som uppmanar till kravaller har Facebook raderat tusentals grupper, sidor och hashtags. I ett uttalande skriver Facebook att många av dessa har kopplingar till Antifa.

Nationella, invandringskritiker och till och med konservativa har på senare tid blivit allt mer censurerade på Facebook. Samtidigt har exempelvis extremvänstern, vars kärnverksamhet de facto är kriminell, fritt fått härja på Facebooks plattformar.

Men nu tycks Facebook ha slagit till mot ett stort antal våldsvänstergrupper. Men det verkar inte vara den i Europa illegala hanteringen av persondata eller hot och våld mot privatpersoner som är anledningen till Facebooks agerande. Istället verkar det handla om Antifas kravaller i USA, vilket man menar utgör ett hot mot den allmänna ordningen.

I ett uttalande skriver Facebook:

Idag har vi vidtagit åtgärder mot Facebooksidor, grupper och Instagramkonton med koppling till anarkistgrupper offline som stöder våldsamheter i samband med protester, USA-baserade militanta organisationer och QAnon.

Vidare skriver man att ”för militanta organisationer som uppmanar till kravaller, inklusive några som kan identifiera sig som Antifa, har vi inledningsvis raderat över 980 grupper, 520 sidor och 160 ads”.

QAnon, som alltså också drabbats, har inga kopplingar till våldsvänstern eller Antifa, utan är anhängare till president Donald Trump som tror att presidenten motarbetas av den djupa staten i så hög grad att han inte har möjlighet att utföra det han egentligen vill.

Enligt Facebook är tillslaget bara en början av policyförändringar som riktar sig mot dessa grupper:

Vi har redan avlägsnat innehåll som efterfrågar eller förespråkar våld och vi stänger av organisationer eller individer som har ett våldsamt syfte. Vi har dock sett växande rörelser som inte direkt organiserar våld, men som har hyllat våldsamma handlingar, visat att de har vapen och antytt att de kommer att använda dem, eller har individuella följare med ett mönster av våldsamt beteende. Så idag utökar vi vår Farliga individer och organisationer-policy för att ta itu med organisationer och rörelser som uppvisat en betydande risk för den allmänna säkerheten men inte når upp till de stränga kriterierna att vara en farlig organisation och bannas från all närvaro på vår plattform.

I uttalandet skriver Facebook också att man kommer att tillåta att man ”visar stöd” för dessa grupper även fortsättningsvis och att syftet snarare är att hindra dessa grupper från att använda Facebook och Instagram som ett verktyg att organisera sina aktiviteter med.

Nyligen pressades både Facebook och Google hårt av republikaner i en utfrågning i den amerikanska kongressen. De republikanska kongressledamöterna menade sig utsättas för ensidig censur av IT-jättarna vilket man menar ger det Antifa-kopplade Demokraterna, som inte drabbas av censur, ett enormt försprång i årets amerikanska val.

Eftersom Facebooks åtgärd tycks vara inriktad på kravaller är det tveksam om den svenska varianten ”AFA” kommer att drabbas, då dessa sedan länge retirerat från gatorna för att istället bedriva all verksamhet bakom tangentbord och i skydd av Internets anonymitet.


  • Publicerad:
    2020-08-22 10:00