VETENSKAP. Den nyligen upptäckta genen bakom fåglars röda pigment härstammar sannolikt från reptilförfäder som levde för runt 250 miljoner år sedan. Genen har i så fall även funnits hos dinosaurier. Den slutsatsen har forskare kommit fram till efter att genen och dess uttryck visat sig vara identiska hos både fåglar och sköldpaddor.

En forskare vid Cambridge och Göteborgs universitet har funnit den ”röda genen” hos en art av sköldpadda med röda fläckar som är identisk med fåglarnas och har samma funktioner för såväl färgseende som färgsignalering. Genen har troligtvis uppstått hos fåglars och sköldpaddors gemensamma förfader för runt 250 miljoner år sedan.

— Det betyder att dinosaurierna också hade anlaget och därmed möjligheten till bjärta röda färger. Kanske inte någon ”T-red”, men någon av växtätarna kan ha varit lika knallröd som sin kusin domherren, säger Staffan Andersson vid Göteborgs universitet, som deltagit i den nyligen publicerade studien.

Genen, eller rättare sagt det enzym den kodar för, har betydelse både för färgseendet och för förmågan att kunna producera rött skinn eller röda fjädrar. I ögat bidrar den till röda oljedroppar i näthinnan som skärper färgseendet i det gul-röda spektrat. De röda oljedropparna finns hos de flesta fåglar och även hos sköldpaddor. Detta är troligtvis genens ursprungliga funktion.

Från sin roll i näthinnan har den så kallade röda genen vid upprepade tillfällen sedan ”rekryterats” för uttryck i en annan vävnad för att tillverka de pigment som rödfärgar näbbar eller fjädrar hos vissa fåglar. Eller i det här fallet som studien visar, i skalet hos en del sköldpaddor.

— Eftersom alla dinosaurier, alltså inte enbart de som utvecklades till dagens fåglar, härstammar från samma förfader, så är det fullt möjligt att vissa av dem också använt genen till röda färger för hotsignaler eller kurtis. Och snarlikt den ganska sparsamma förekomsten av bjärta röda färger hos fåglar, så är det mest sannolikt hos växtätande dinosaurier, eftersom dessa fick i sig stora mängder av de gula karotenoider som enzymet kan omvandla till de röda pigmenten, säger Andersson.

Källa:
Fåglarnas röda gen fanns redan hos dinosaurierna


  • Publicerad:
    2016-08-23 11:50