STOCKHOLM. Hovrätten väljer nu att fria den kvinnliga polisen som förra året misshandlade en mycket berusad man med sin batong samt bussade sin hund på honom.

Förra året lades ett videoklipp inspelat av en privatperson upp på DN:s hemsida där en kvinnlig polis kunde ses slå en man med batong samt bussa sin polishund på honom. Den 34-åriga kvinnan, som stängdes av från sin tjänst under rättsprocessen, dömdes till villkorlig dom för misshandeln av Stockholms tingsrätt och riskerade att avskedas. Nu väljer hovrätten att fria kvinnan trots att man i stort gick på tingsrättens linje och skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att:

Hovrätten anser precis som tingsrätten att polismannen rent faktiskt inte har varit utsatt för sådant våld eller hot om våld som skulle ha gett henne rätt att agera så kraftfullt som hon gjorde. Hovrätten anser dock att bl.a. personens aggressiva och labila beteende innebär att polismannens påstående att hon trodde att hon skulle angripas med våld ska godtas eftersom åklagaren inte motbevisat påståendet.

Kvinnan frias även från tjänstefel eftersom rätten anser att hon inte betett sig oaktsamt.

— Hon har agerat som polis och inte för att skada någon. Så jag tycker att det är en bra och välmotiverad dom som går i linje med de åsikter som försvaret haft hela tiden, säger försvarsadvokat Johan Eriksson.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande vid Brottsofferjourernas Riksförbund och även före detta överåklagare menar att domen nu kan bli vägledande i framtida fall och att den ger poliser vägledning i hur man ska lägga upp sitt försvar.

— Om man läser domen väldigt noggrant kan den vara ett rikt uppslag för hur man i alla möjliga situationer kan freda sig från liknande brottsmisstankar som polis, menar han.

Källa:
Polis slog berusad man – frias från misshandel


  • Publicerad:
    2014-10-30 18:15