Dagens datum 7 februari: Den 7 februari 1885 föddes Hugo Sperrle. Han kom att göra karriär i det tyska flygvapnet och slutade sina dagar som fältmarskalk.

Hugo Sperrle-löp

Den 7 februari 1885 föddes Hugo Sperrle i Ludwigsburg, i södra Tyskland. Efter skolgången anslöt Sperrle sig till den kejserliga armén. Han började sin karriär som kadett vid det 126:e infanteriregementet i Wurttemberg. Efter ett år som kadett befordrades han till löjtnant. På hösten 1913 fick han order om inställa sig vid krigsakademin för att genomgå flygutbildning.

Vid det första världskrigets utbrott var Sperrle stationerad vid den 4:e flygbataljonen. Under det fyra år långa kriget var Hugo Sperrle stationerad vid ett flertal enheter inom arméns flygavdelningar. Han slutade kriget som kapten och befälhavare för den 7:e arméns flygkår och belönades med ett stort antal medaljer för sina insatser i kriget, bland annat: Järnkorset av första och andra klassen, ”Hindenburgkorset” och Ritterkreuz des königlichen Preußischen Hausordens von Hohenzollern.

Vid Versaillesfreden förbjöds Tyskland att inneha flygvapen, så Hugo Sperrle förflyttades tillbaka till infanteriet där han tjänstgjorde under ett antal år. Han befordrades flera gånger och när han åter förflyttades till flygtjänst var han överste och regementschef.

På våren 1934 förflyttades han till flygministeriet, och när Luftwaffe grundades under 1935 fick han befälet över en flygstab och befordrades samtidigt till generalmajor. Ett år senare förflyttades han som chef till den nyuppsatta Kondorlegionen, som hade skapats för att hjälpa den nationalistiska sidan i det spanska inbördeskriget.

I november 1937 befordrades Hugo Sperrle till full general och utsågs till chef för den femte luftkretsen. När det andra världskriget bröt ut i september 1939 var Sperrle chef för den tredje luftflottan, som inte deltog i det polska fälttåget.

Vid det franska fälttåget på våren 1940 kom Sperrle och den tredje luftflottan att ha en viktig roll. JU-87 ”Stuka” störtbombare från enheten gav de framryckande pansartrupperna viktigt understöd. Efter framgången i väst belönades Hugo Sperrle med Riddarkorset och befordran till fältmarskalk.

Hugo Sperrle tillsammans med Hitler och andra fältmarskalkar i Luftwaffe

Hugo Sperrle tillsammans med Hitler och andra fältmarskalkar i Luftwaffe

Hugo Sperrle fortsatte som befälhavare för den tredje luftflottan i det som kom att kallas ”slaget om Storbritannien”. De kommande åren skulle Hugo Sperrle och hans förband vara fortsatt stationerade i Frankrike till försvar mot brittisk aggression.

Vid den allierade landstigningen i Normandie, sommaren 1944, hade Hugo Sperrle 319 operativa flygplan till försvar av Frankrike. De allierade hade över 9000 stridsflygplan att ställa emot de tyska. De dåliga oddsen gjorde Sperrle defaitistisk och uppgiven, hans oförmåga att leda trupperna genom den hårda prövningen ledde till att han avskedades från sin tjänst.

Hugo Sperrle i Frankrike

Hugo Sperrle i Frankrike

Efter en kort krigsfångenskap, där han ställdes inför rätta för påstådda krigsbrott och frikändes, slog han sig ner i München där han bodde fram till sin död 1953.


  • Publicerad:
    2014-02-07 20:35