INTEGRATION. Falu kommun drar nu igång projektet Öppna ditt hem och menar att det finns mycket outnyttjad yta som svenskar bör dela med sig utav.

Tanken med projektet är att ”flyktingar” som fått uppehållstillstånd i Sverige lättare ska kunna integreras i samhället. Problemet är att vi varken har plats eller resurser för att ta emot alla som kommer och därför hoppas nu Falu kommun på att svenskar är villiga att öppna sina hem.

— Bostadsbristen är ett stort problem och det räcker inte enbart med bostadsbyggande, säger Amel Mujic, integrationssamordnare på kommunen.

Efter att i somras ha sökt pengar från Länsstyrelsen och fått detta beviljat så söker man nu en projektledare som under ett år ska arbeta heltid med att hjälpa till med hyreskontrakt och kontakt med hyresvärdar.

— Det finns så mycket människor som bor i stora hus eller har små hus på sin tomt. Det innebär i sin tur att det finns mycket outnyttjad yta. Tanken med Öppna ditt hem är att personer som kan tänka sig ta emot flyktingar ska höra av sig till oss. Målet är att skaffa fram minst 20 bostäder,säger Mujic.

Källor:
Snart kan du öppna upp ditt hem för flyktingar
Flyktingar behöver bostad


  • Publicerad:
    2015-11-08 17:15