Den nationella rörelsen har genomgått en förändring under loppet av de sista 15-20 åren. Från att ha varit en mer eller mindre subkulturell rörelse till att bli betydligt mer mångfacetterad. Idag ser vi allt fler familjer som kombinerar aktivism med familjeliv. Kampen har blivit ett levnadssätt för många. Att få livspusslet att falla på plats kan vara svårt för alla. Lägger man då till att vara systemkritisk kan det hela bli än mer krångligt. Ett liv präglat av aktivism kan innefatta både bekymmer och oro.

Den starka kärnan
I vår organisation är det naturliga samspelet mellan män och kvinnor A och O för att allt ska fungera optimalt. Grunden till allt mänskligt liv finner vi i den fysiska föreningen mellan det feminina och maskulina. Det är den starka kärna. Inte minst är den här balansen nödvändig då man bildar familj. Att vara ett väl sammansvetsat team underlättar livet både för mannen och kvinnan. Jag har åtskilliga gånger påpekat vikten av hur betydelsefullt det är att även kvinnor är ideologiskt skolade och/eller insatta i vad det innebär att vara en nationell aktivist. Först kan hon verkligen förstå vad detta liv innebär, först kan hon bli en del av det.

Finn andra alternativ
Om både mannen och kvinnan är överens om dessa frågor blir livet med ens mycket lättare. En sak som de flesta tycker kan göra att allt dras till sin spets är då man blir föräldrar. Helt plötsligt blir man tvingad till att vara delaktig i det system man till mångt och mycket ställer sig kritisk inför. Det allra bästa man kan göra är att inte stirra sig blind på de ”vanliga” lösningarna. Man har allt att vinna på att försöka hitta alternativ och till exempel ifrågasätta om det verkligen är en god idé att lämna sin ettåring på dagis hela dagarna. Mycket i livet som aktiv nationell handlar om att våga välja andra vägar än de som systemet genom årtionden mer eller mindre prackat på oss.

Barn i skolan
När skoltiden börjar så finns det inga alternativ då vi som bekant har skolplikt i Sverige. Har man vid det här laget som föräldrar tillsammans lagt en god grund för sitt barn ska inte skolan vara något stort problem. Det är viktigt att komma ihåg att barn går i skolan för att lära sig. Inte för att få en politisk eller religiös åsikt applicerad i sina unga sinnen. Våra barn har rätt att ifrågasätta och det har även vi som föräldrar. Genom att vara aktiv i barnens skolgång och delaktig i deras utbildning håller man lättare koll på vad som sägs och görs. Min erfarenhet är att de ”politiskt korrekta” flosklerna inte endast lärs ut under lektionstid utan även på rasterna, i matsalen och under alla lediga stunder barnen har i skolan. Indoktrineringen genomsyrar hela det svenska skolsystemet och deras uppgift är att få de yngre generationerna att i all framtid förbli systemtrogna. Under skolåren är det därför extremt viktigt att man som föräldrar har kommit överens om hur man ska gå till väga och vilken linje man ska hålla.

Våld och fängelsestraff
En sak som jag vet att många kvinnor oroar sig över är ifall deras män skulle hamna i bråk med meningsmotståndare. Våldet mot oss är en högst påtaglig livsfaktor och att vara aktiv kan ibland leda till sammandrabbningar. Det hade bara varit oärligt av mig att påstå något annat. Frågan är hur man lär sig att leva med det? Är det ens möjligt att vänja sig vid? Svaret måste bli ja. För att orka med den pressen är det oerhört viktigt att ha ett fungerande socialt nätverk runt sig. Att vara en politisk aktivist som med olika medel ställer sig emot systemet är inte någon dans på rosor. Här återkommer jag återigen till vikten av att båda är ideologiskt skolade. Hur ska man annars överhuvudtaget förstå? Ibland drabbas vissa aktivister av systemets långa arm och blir dömda. Inte sällan rör det sig om orättvisa domar som är mer politiska än korrekta. Att se den man älskar fängslas är jobbigt. Oftast är det män som hamnar i den här situationen medan kvinnor och barn blir ensamma kvar. Jag brukar säga att så länge man är övertygad om att det man kämpar för är rätt är inget för jobbigt att uthärda. Och fängelsestraff är övergående.

Enade vi stå!
För att vi ska lyckas segra och en gång för alla stoppa det här mångkulturella helvetet måste vi, män och kvinnor, stå enade. Det är viktigt att båda parter är hängivna och offervilliga, samspelta och passionerade. Vi måste med alla medel stålsätta oss och inse att det vi gör idag kommer att påverka våra kommande generationer i framtiden. Så svaret blir, ja, det är fullt möjligt att förena aktivism med att ha både familj och barn. Aldrig förr har kampen varit så viktig och påtaglig som den dag då man satt barn till den här världen. Det är då det verkliga ansvaret börjar för kampen om vårt folks självklara rätt till fortsatt existens!


  • Publicerad:
    2012-09-12 23:53