MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Fånghjälpen berättar här om sin verksamhet och hur donerade pengar har använts för att betala en aktivists böter. Det informeras även om ett nystartat projekt som fortlöper under året.

Fånghjälpen har som uppgift att stötta fängslade kamrater inom Nordiska motståndsrörelsen. Vi samlar även in pengar till böter och rättegångskostnader till förmån för aktiva personer inom organisationen som blir dömda av statsmakten. Det mest uppmärksammade fallen där Fånghjälpen har varit aktiv är fallet med Niklas Frost samt Kärrtorpsinsamlingen, där Fånghjälpen samlade in närmare 100 000 kronor till medlemmar som på olika sätt drabbades. Fånghjälpen hjälper och stöttar även anhöriga till dömda personer och försöker att bistå för att prövningen blir så hanterbar som möjligt för familjen.

Även om Fånghjälpens arbete inte alltid syns utåt så händer det saker hela tiden och vi utvecklas ständigt och tar fram nya mål. Vi samlar ständigt in kunskap kring rättssystemet och rättsprocesser och pengar för att kunna bygga upp en buffert åt de aktiva i organisationen. Fånghjälpens vision är att kunna betala alla aktivisters böter direkt när de blir utfärdade av rättsmakten så att det inte ska påverka aktivistens kamp för Nordens frihet. För tillfället så har vi inte den ekonomiska kapaciteten som krävs för att kunna göra det, vilket visar på hur många vi faktiskt är som är aktiva inom organisationen!

För att få hjälp av Fånghjälpen så krävs det att man uppfyller vissa krav som är ställda av organisationen. Det görs alltid en utredning och varje fall bedöms individuellt. Är du aktivist och blir dömd för organisationsrelaterade handlingar och känner att det slår för hårt mot din ekonomi så är det bara att höra av dig till Fånghjälpen med en förfrågan om hjälp.

Ett exempel där Fånghjälpen tack vare alla donationer kunde hjälpa en aktivist med hans böter är Kim Mauritzon från Näste 3:

I samband med en offentlig aktivitet vid köpcentret Emporia i Malmö tidigare i år så stoppades Kim Mauritzon av polisen i deras sedvanliga försök att trakassera Motståndsrörelsens aktivister. I bilen hittades en kniv i en verktygslåda och ett brännbollsracket för barn. Brott mot knivlagen och 4 800 kronor i böter blev polisens dom för detta. Kim Mauritzon är en mångårig aktivist som alltid har varit lojal mot organisationen. För offentligheten är han kanske mest känd som tidigare gruppchef i Näste 3, föredragshållare i Skåne och konferencier på senaste upplagan av Nordendagarna. Fånghjälpen ser det som en självklarhet att i detta fall ställa upp och betala böterna.

Ett nytt mål för Fånghjälpen under 2017 är att skapa en egen folder kring rättsväsendet och hur det praktiskt fungerar att bli dömd som politisk fånge. Vi kommer i den att samla både information från staten om olika instanser samt vilka rättigheter du faktiskt har i de olika skedena inom rättsväsendet från att du blir gripen till att du blir dömd. Vi kommer även att prata med människor i organisationen som har kunskap inom rättsväsendet, exempelvis genom att antingen själva ha suttit av tid i fängelset eller haft en nära relation till någon som har gjort det. Om du känner att du har kunskap eller vilja att hjälpa till under året så kontakta Fånghjälpsansvarig i ditt näste.

Upp till kamp kamrater!

/ Fånghjälpen


  • Publicerad:
    2017-03-13 12:28