NORGE. Thea Selliaas Thorsen har blivit tilldelad ett stipendium på sju miljoner norska kronor för att forska om homoerotiska dikter.

homo-judar

Den 40-årige Thea Selliaas Thoren, Docent vid norska universitetet för vetenskap i Trondheim (NTNU), tilldelades förra året sju miljoner norska kronor för att forska om homoerotiska dikter. I forskningsprojektet, som går under namnet ”Den heterosexuella traditionen av homoerotisk poesi”, ingår fyra forskare.

Enligt Thoren är den största utgiften lön till de fyra forskarna som deltar i projektet. Andra utgifter kommer att bestå av internationella konferenser, resor och utlandsstudier.

De sju miljonerna delades ut genom Forskningsrådets Fripro-utdelning som ett stipendium till unga talanger. Fripro är underställt Forskningsrådet och ska bland annat ”främja vetenskaplig kvalitet på den internationella forskningsfronten” och ”innovativ forskning”.

Notisen är ursprungligen publicerad på Nordfront.net


  • Publicerad:
    2015-02-24 19:30