FATTIGDOM. Andelen européer som måste få hjälp för att överleva ökar kraftigt. Framför allt ökar gruppen ”working poor”.

Volos

Röda Korset delar idag ut matbistånd till tre och en halv miljoner européer. En stor del av dessa tillhör gruppen ”working poor”. ”Working poor” innebär att personerna har ett arbete eller pension men att de ändå behöver få matbistånd för att överleva. Gruppen av fattiga arbetare har nu börjat växa sig stor även i Frankrike och Tyskland. Detta samtidigt som de rika blir allt rikare.

Av de som får matbidrag i Frankrike tillhör numera hela 25 procent gruppen ”working poor”. I Tyskland får nära en och en halv miljon människor matbidrag fast de har ett arbete att gå till.

Sedan förra rapporten gjordes 2009 har även antalet spanjorer med matbistånd fördubblats och i Lettland har den nästan tredubblats. Enligt Röda Korset får 43 miljoner européer gå hungriga varje dag.

Här i Sverige syns problemet främst i ungdomsarbetslösheten. Länder i Sydeuropa har hela tiden haft en hög ungdomsarbetslöshet men den ökar även i länder som Sverige och Danmark. ”Ungdomsarbetslösheten är högre i Sydeuropa, men den är ju även högre i länder som Luxemburg, Sverige, Danmark – länder som man inte normalt tänker på vid ekonomiska kriser”, säger Lasse Norgaard, kommunikationschef vid Internationella Röda Korset.

Samtidigt oroar sig Röda Korset för att ”extrema åsikter” ska sprida sig när folk får det svårt. ”Vi bör göra mer för att försäkra oss om att den ekonomiska krisen inte blir en social kris, en moralisk kris”, säger Norgaard.

Källa:
Röda Korset: Allt fler européer behöver bistånd


  • Publicerad:
    2013-10-10 12:45