ANONYMITET. Efter att FBI lyckats identifiera och arrestera ägaren till ett dolt webhotell på nätverket Tor misstänker man nu att myndigheten kan komma åt användarinformation på nätverket.

Tornätverk

Tor är en anonymitetstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt och kan beskrivas som en typ av ”dolt Internet”. Informationen som skickas inom nätverket är krypterad och ”studsar” mellan flera olika servrar. Trots det misstänker man nu att FBI lyckats hitta ett sätt att avslöja nätverkets användare.

Det är efter flertalet händelser, där bland annat en 28-åring hemmahörande på Irland arresterats av FBI, som man misstänker att myndigheten kommit på ett sätt att avlöja användare på det krypterade nätverket. 28-åringen låg bakom det dolda webhotellet Freedom Hosting där det bland annat florerar hemsidor med barnpornografiskt och drogrelaterat innehåll.

Enligt nyhetssidan OpenWatch har man funnit skadlig kod på flera av Tor-nätverkets hemsidor. Koden utnyttjar ett säkerhetshål i webbläsaren Firefox 17 och får webbläsaren att anropa en utomstående server. På så sätt tror man att användaren avslöjas.

Nätverket Tor används dock inte bara av kriminella mörkermän utan är även ett sätt för så kallade ”visselblåsare” samt politisk opposition att hemlighålla komunikation över Internet.

Källa:
Anonymous Web Host ’Freedom Hosting’ Owner Arrested, TorMail Compromised


  • Publicerad:
    2013-08-06 18:40