POLITISKT FÖRTRYCK. En amerikansk icke brottsmisstänkt medborgare hamnar på FBI:s ”terroristövervakningslista” samt ”Inte-flyga-lista”. Man utsätter hans familj för förföljelse, hot och kränkningar i åratal – för hans vägran att bli informant åt dem.

En libanesisk man sattes upp på en flygförbudslista då han vägrade bli informant, något som kan innebära risker, enligt en stämning från ACLU. Foto: Pixabay.com.

American Civil Liberties Union (ACLU) i Michigan inkom nyligen med en anmälan för en amerikansk familjefaders räkning, som, trots att han inte är misstänkt för att ha begått något brott, i flera år utsattes för upprepade övergrepp av FBI, organisationen som verkar starkt för judiska intressen. Detta uppmärksammas av tidningen National Justice.

I det civilrättsliga målet Chebli v. Kable, et al, stämmer den amerikanske medborgaren Ahma Chebli nu följande personer:

Charles Kable vid Terrorist Screening Center, justitiekansler Merrick Garland, FBI-chefen Christopher Wray, Alejandro Mayorkas vid säkerhetstjänsten Department of Homeland Security (DHS) samt David Pekoske vid Transportation Security Administration (TSA) för överträdelser mot Cheblis rättigheter enligt femte och första lagtillägget, tillsammans med hans rätt till religionsfrihet.

Kärande hävdar att den amerikanska övervakningsapparaten använts för att hota Cheblis familj samt för att placera honom på den ökända ”Inte-flyga-listan”.

Fakta i fallet målar en bild av ett FBI och ett DHS som opererar på ett hänsynslöst och skrupelfritt sätt gentemot amerikanska medborgare, vilka varken dömts eller misstänks för att vara brottslingar.

Målet för organisationerna FBI, DHS och TSA har av många amerikaner anklagats för inte vara utredande av ”terrorism”, utan ”hot och utpressning av individer med syftet att skapa politiska narrativ”.

Cheblis första sammandrabbningar med FBI
Chebli är en 32 år gammal amerikansk medborgare, gift man och far av libanesiskt ursprung. I egenskap av ägare till en liten affärsverksamhet, reste han i åratal utan komplikationer fram och tillbaka till Libanon för att besöka familjemedlemmar.

Han började stöta på problem 2015, när han under en flygning tillbaka till USA från Libanon fick ett ”SSSS” på sin flygbiljett. SSSS står för Secondary Security Screening Selection – vilket vanligtvis är ett tecken på att en person av FBI placerats på observationslistan för terrorister.

När så kallade selectees reser internationellt, förs de av tull och gränskontrollpersonal vid flygplatsen åt sidan och förhörs. Vid det här tillfället förhördes Chebli om sin politiska uppfattning och om sin syn i olika frågor som rör Libanon. Han släpptes dock därefter utan problem fri.

Chebli blev van vid påträngande utfrågare närhelst han reste och sammanfattade det nya mönstret som ”en olägenhet orsakad av felidentifiering”.

2018 utvecklades irritationsmomenten till allvarliga trakasserier. Chebli fick en mystisk uppringning från en man som låtsades vara en bygglovsinspektör från en av hans affärsverksamheter. Han begav sig då till Stadshuset för att lösa problemet, endast för att finna att bakom samtalet låg FBI-agenter, vilka drog in honom i ett privat rum. Agenterna sa till Chebli att han inte behövde delta i intervjun, men stängde dörren bakom honom som irritationstaktik.

Under diskussionen berättade de för Chebli att de ville att han skulle bli ”agent i den libanesisk-amerikanska gemenskapen”, och hänvisade till hans yrke som ingenjör och till hans språkfärdigheter.

Bakgrund: Muslimska terrorister i USA och Israellobbyn
Hotet från muslimska terrorister i USA bedöms av många inte komma inte från Hezbollah eller libaneserna, utan snarare från grupper som ISIS och Al Qaida, mot vilka Hezbollah har deltagit i kampen.

Israellobbyn är erkänt ivrig att hindra Hezbollah i denna kamp detta och kan förmodas tänka att snärjandet av folk i Hezbollah-ledda komplotter kan bidra till skapandet av ett allmänt intresse och animositet mot gruppen.

För att återgå till FBI-agenternas erbjudande till Chebli så sa denne till dem att han var för upptagen med sitt arbete och sin familj för att kunna delta i denna operation.

Agenterna, som varnade Chebli för att spela in dem, började då anklaga Chebli för att vara en ”agent för Hezbollah” och krävde att han medger det. Chebli fortsatte dock förneka att ha skulle ha någon kontakt med det libanesiska politiska partiet.

Agenterna sa då åt honom att det enda sättet att ta död på deras misstankar att han arbetar för Hezbollah, var att han börjar arbeta för dem som informant.

När Chebli än en gång sade nej, började de hota honom med att deportera hans fru och föra bort hans barn. Sedan fortsatte de med att säga till honom att om han inte lever upp till deras krav, ska han lämna Amerika.

Seriemördarbeteende” och ”Inte-flyga-listan
Chebli accepterade att möta agenterna ett flertal gånger i hopp om att rentvå sitt namn och visa att han inte ät något terrorist eller Hezbollah-agent.

När han insåg att de inte var intresserade av att få hans oskuld bekräftad, beaktade han regeringens hot och beslutade sig för att flytta sin fru och sina barn till Libanon i hopp om att hålla dem säkra.

Hotelserna bara fortsatte. När han ansökte om ett pass till sin son som skulle ut på flygresa, lämnade två FBI-agenter över det till hans familj vid Detroitflygplatsen.

I september 2018 skjutsade han sin fru och sina barn till flygplatsen. Efter att han släppt av dem, ringde hans telefon. En ytterst obehaglig röst ”av typen seriemördare” tillhörande en FBI-agent ska ha förklarat för honom att han var på flygplatsen för att ”säkerställa” att Cheblis fru skulle passera säkerhetskontrollen utan alltför stora problem. Samtalet var uppenbarligen upplagt för att framstå som ett hot.

Fyra FBI-agenter, identifierade endast med sina förnamn, fortsatte en långdragen trakasserikampanj och ”utövade regelrätt mental tortyr” mot Chebli när de vid varje möte krävde att han antingen börjar arbeta för dem eller lämnar landet.

Chebli flög senare till Libanon för att träffa sin familj. När han efter en månad försökte ta flyget tillbaka till USA för att sköta sina affärer, släppte flygplatspersonalen en bomb: Han var inte längre tillåten att flyga.

Den amerikanska ambassaden ska ha varit honom allt annat än behjälplig när han kontaktade dem.

Det tog en månad innan Chebli fick något svar från DHS, som bara informerade honom om att han var på Inte-flyga-listan och att han måste åka tillbaka till landet där han är medborgare.

Det var bara efter att han kontaktat ACLU som Chebli kunde få ut en obokad biljett för hemresan till Detroit.

FBI:s och DHS vidare agerande
Cheblis förfrågningar hos DHS om mer information ledde länge ingenstans. 2019 talade man dock om för honom att man sänt honom ett brev med en förklaring om varför han var på Inte-flyga-listan, men det kunde inte levereras eftersom han inte angivit rätt adress. Efter att han åter e-postat sin adress, återkopplade DHS aldrig.

I oktober 2020 försökte Chebli flyga till New York City med inrikesflyg, bara för att trakasseras åter igen. FBI-agenter trängde in honom i ett hörn vid La Guardiaflygplatsen och tog honom till ett avskilt rum.

Efter att av ACLU ha lärt sig om sina rättigheter berättade han för agenterna om sina reseplaner, men vägrade svara på någon av deras andra frågor.

En FBI-agent kallad ”Tony” och hans överordnade svarade med att hota Cheblis barn, en öm punkt som dessa agenter uppges trycka mot i varje interaktion. När han frågade dem varför de var så besatta av hans barn, nämnde FBI-agenterna en annan libanesisk man som han inte kände.

Han har två döttrar i ungefär samma ålder som dina och de är säkra just nu eftersom han valde att samarbeta med oss.

Då de inte har rätt att låsa in en icke brottsmisstänkt, vägrade agenterna att svara på frågan huruvida Chebli var fri att lämna platsen tills han ringde sin advokat på ACLU, vars fråga de såg sig nödgade att besvara.

Under sitt sista försök att flyga till Libanon på semester nekades Chebli åter påstigning. Hans konstitutionella rätt att resa av familje-, rekreations-, affärs-, eller religionsskäl förnekades och ingen anledning gavs.

ACLU:s stämning visar tydligt de olika sätt på vilka FBI:s terroristövervakningslista och Inte-flyga-lista kränker amerikanska medborgares rättigheter, och FBI anklagas av kärande i målet för att använda dessa verktyg ”i syftet att plåga människor snarare än att nyttja dem för legitimt stävjande av lagöverträdelser eller för att skydda nationella säkerhetsintressen”.

Det finns inga nya data på hur många som placerats på dessa listor, men uppskattningar pekar på miljontals.

Jämförelser har gjorts mellan det politiska förtrycket i Kina och det i USA. Här konstaterar en del att till skillnad från det kinesiska systemet med sociala krediter, informerar Washingtons ”svarta listor” inte en individ, som inte åtalats eller ens utretts för ett brott – varför hans rättigheter plötsligt berövas honom.

National Justice slutar sin artikel om FBI:s metoder med en förutsägelse om vilka som står näst på tur att hamna på FBI:s listor, samt förslag på vad som i övrigt bör göras:

Då amerikanska regeringen planerar att placera vanliga Trumpsupportrar på dessa förtryckslistor, är det av vitalt intresse att man skjuter diverse andra meningsskiljaktligheter åt sidan och visar sitt stöd för ambitionen hos denna stämningsansökan att genom en rättsprocess skapa en verklig upprättelse för drabbade personer – eller ännu bättre: att totalt avskaffa dessa löjliga listor.


  • Publicerad:
    2021-04-10 19:44